PTMEiAA Aktualności Spotkanie Koalicjantów w Ministerstwie Zdrowia

Aktualności

18 listopada 2022

Spotkanie Koalicjantów w Ministerstwie Zdrowia

Koleżanki i Koledzy

18 listopada odbyło się kolejne bardzo ważne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Jak zapewne wiecie toczą się prace, dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Jedną z nich jest medycyna estetyczna. W spotkaniu w Ministerstwie uczestniczyli konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii, konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele NIL, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Koalicja Lekarzy zajmujących się dermatologią i medycyną estetyczną (wraz z przedstawicielami PTMEiAA), przedstawiciele Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Koalicja Kosmetologów. Spotkanie miało na celu dyskusję na temat procedur medycznych w medycynie estetycznej, których zdefiniowanie będzie milowym krokiem w pracach nad regulacjami prawnymi dotyczącymi zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na początek przyszłego roku.