PTMEiAA O nas Współpraca

Współpraca

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszej społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez Członków Korespondentów utrzymujemy kontakt z polskimi lekarzami na całym świecie. Naszym celem jest dążenie by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkadziesiąt spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym. Dążymy do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny. Między innymi ułatwiamy lekarzom kontakt z wysokiej rangi specjalistami.

Polskie Towarzystwo Lekarskie przez blisko 50 lat czyniło usilne starania o reaktywowanie Samorządu Lekarskiego. Zarząd Główny PTL harmonijnie współpracuje z Naczelną Radą Lekarską. Współpracujemy także z innymi organizacjami i towarzystwami medycznymi oraz polskimi towarzystwami lekarskimi działającymi za granicą. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Światową Organizacją Lekarzy (World Medical Association), którego Polskie Towarzystwo Lekarskie jest członkiem, a także Europejskim Biurem WHO. Rozwijamy współpracę z organizacjami lekarskimi innych krajów.

Zajmujemy się również szeroko działalnością społeczną. Dzięki kilkunastoletnim staraniom Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i dobrej woli Ministerstwa Zdrowia, powstał w Warszawie Dom Lekarza Seniora, dla 116 lekarzy emerytów, nad którym nasze Towarzystwo pełni honorowy patronat. W Polskim Towarzystwie Lekarskim działają Sekcje Specjalistyczne.
Nasze to towarzystwo funkcjonowało najpierw jako Sekcja Medycyny Estetycznej PTL, a od 2010 r. jest regionalnym oddziałem PTL w Warszawie, posiadającym własną osobowość prawną.

WIĘCEJ

Międzynarodowa Unia Medycyny Estetycznej (L'Union Internationale de Médecine Esthétique)

Unia powstała w 1972 r. poprzez zjednoczenie narodowych towarzystw medycyny estetycznej na świecie. Należy do niej obecnie 31 państw (Polska przystąpiła do Unii w 1995 roku). Kraje członkowskie to: Algieria, Argentyna, Belgia, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Korea Południowa, Chorwacja, Ekwador, Hiszpania, USA, Francja, Gruzja, Indie, Włochy, Kazachstan, Maroko, Meksyk, Peru, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Urugwaj i Wenezuela. L’UIME organizuje Międzynarodowe Kongresy Medycyny Estetycznej. Kolejny odbędzie się w Meksyku, w marcu 2022.

Prezydenci Honorowi:

M. Delune (USA), R. Pinto (Argentyna), G. Marzulo (Chile), J. Hébrant (Belgia), A. Elbaum (Urugwaj), M. Oughanem (Algieria), J-J. Legrand – założyciel UIME (Francja).
W obecnej kadencji przewodniczącym UIME jest A. Ignaciuk (Polska), Wice-przewodniczącym jest B. Miller-Kobischer (Meksyk), sekretarzem generalnym: : E. Bartoletti (Włochy), sekretarzem generalnym kontynentu amerykańskiego: R. Pinto (Argentyna), a sekretarzem generalnym kontynentu afrykańskiego i Bliskiego Wschodu: M. Oughanem (Algieria)

 

WIĘCEJ

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych zostało powołane w 1999 roku z inicjatywy niewielkiej, bo 17-osobowej grupy dermatologów od lat zainteresowanych problemami estetycznymi skóry. Dzisiaj organizacja liczy kilkuset członków zajmujących się dermatologią estetyczną. Obecnie funkcję p.o. prezesa pełni dr n. med. Ewa Kaniowska, funkcję wiceprezesa dr Kinga Nicer.

WIĘCEJ

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

W 1901 roku z inicjatywy prof. Władysława Reissa powstało Krakowskie Towarzystwo Dermatologiczne, a 3 lata później, w 1904 roku, aktywnie działająca Sekcja Skórno-Weneryczna przy Warszawskim Towarzystwie Lekarskim. Sekcja liczyła 48 członków, a jej przewodniczącym był dr Ksawery Watraszewski, naczelny lekarz Szpitala św. Łazarza. W 1995 roku odbył się w Łodzi XXV Jubileuszowy Zjazd PTD. Przewodniczącym Towarzystwa został prof. Gliński (Warszawa), sekretarz Zarządu Głównego w latach 1989–1995. Bardzo ważnym osiągnięciem prof. Glińskiego było stworzenie w 2006 roku Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne jest nadal organem opiniującym nowe leki dermatologiczne oraz wprowadzane na rynek produkty kosmetyczne. Działa poprzez 11 oddziałów terenowych. W PTD działa 11 sekcji, których utworzenie było związane z szybkim rozwojem dermatologii i stałym pojawianiem się nowych problemów naukowo-badawczych. Jako pierwsze w 1962 roku powstały 3 sekcje: alergologiczna, mikologiczna i wenerologiczna, a w latach następnych (1969–2008) tworzyły się kolejne sekcje zainteresowane problemami immunopatologii, dermatologii dziecięcej, dermatochirurgii, farmakologii klinicznej, onkologii i dermatologii estetycznej. Najmłodszą sekcją, która powstała w 2008 roku, jest Sekcja Psychodermatologii.

Prezesem PTD jest prof. dr hab. n. med. Zofia Rudnicka, wiceprezesami – prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek i prof. dr hab. n. med. Anna Wojas – Pelc.

Sekcja Dermatologii Estetycznej została powołana na posiedzeniu Zarządu Głównego PTD w czerwcu 2000 roku. Obecnie Przewodniczącą Sekcji jest prof. Barbara Zegarska (Bydgoszcz), a jej zastępcą dr Marcin Ambroziak (Warszawa).

WIĘCEJ

Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Polskie Towarzystwo Flebologiczne powstało początkowo jako Towarzystwo Flebolgiczne w Katowicach w 1991 roku. Nazwe zmieniono na Polskie Towarzystwo Flebologiczne w roku 1992 w trakcie II Walnego Zgromadzenia Członków. Cele statutowe realizowane są na przestrzeni lat działalności Towarzystwa w ramach licznych konferencji i szkoleń edukacyjnych, jak również kongresów i spotkań naukowo – szkoleniowych. Uzupełnieniem tych aktywności jest działalność edukacyjna w postaci specjalistycznych kursów, przyznawanie grantów edukacyjnych, jak również prezentowanie przez członków PTF doniesień na zajazdach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Od wielu lat czasopismem Towarzystwa pozostaje Przegląd Flebologiczny, obecnie wydawany jako anglojęzyczne indeksowane czasopismo. Współpracę z towarzystwem nawiązaliśmy w 2000 roku, kiedy jego prezesem został prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak. Obecnie prezesem PTF jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, kontynuujący tę współpracę.

WIĘCEJ