PTMEiAA Nasze publikacje

Nasze publikacje

ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI-AGING MEDICINE

ZOBACZ WIĘCEJ

MEDYCYNA ESTETYCZNA

ZOBACZ WIĘCEJ

10 lat Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 2002-2012

POBIERZ PDF

Sekcja Medycyny Estetycznej PTL i jej wkład w rozwój medycyny estetycznej w Polsce w latach 1993-2010

POBIERZ PDF

ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI-AGING MEDICINE

Periodyk naukowy dla lekarzy

„Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine” jest pierwszym i jedynym multidyscyplinarnym periodykiem o charakterze naukowym skierowanym wyłącznie do lekarzy zajmujących się oraz chcących się zajmować w przyszłości inwazyjną i zachowawczą estetyką lekarską.

„Academy od Aesthetic and Anti-Aging Medicine” jest jedynym czasopismem branżowym w tej dziedzinie wydawanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Grupę docelową pisma stanowią członkowie Towarzystwa (w chwili obecnej 1500 lekarzy), którzy będą otrzymywać periodyk w ramach członkowstwa, kandydaci do oraz słuchacze I-go, II-go i III-go roku Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej (około 70 absolwentów rocznie) oraz liczne grono współpracujących z towarzystwem specjalistów z innych dziedzin – chirurgów plastycznych, dermatologów, flebologów i endokrynologów. Pismo dystrybuowane będzie również w trakcie organizowanych przez Towarzystwo kongresów, sympozjów i szkoleń oraz ma prenumeratorów związanych z medycyną estetyczną i anti-aging, którzy nie sa członkami PTMEiAA.

„Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine” jest czasopismem o różnorodnej tematyce medycznej, wysokim i nadzorowanym przez Radę Naukową poziomie merytorycznym, a jego interdyscyplinarność (medycyna estetyczna, endokrynologia, chirurgia plastyczna, dietetyka, flebologia, fizjoterapia i rehabilitacja, medycyna sportowa i fitness, etyka, prawo medyczne etc.) pozwala na wybór tematów ciekawych, interesujących i potrzebnych.
Tworząc czasopismo zespół redakcyjny postawił sobie za zadanie stworzenie nowoczesnego periodyku, skierowanego do lekarzy medycyny estetycznej i anti-aging, dlatego „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine ” jest pismem, w którym lekarze znajdą nie tylko artykuły z literatury światowej opatrzone komentarzem polskich specjalistów, ale też prace poglądowe i oryginalne polskich i zagranicznych autorytetów medycznych poruszające problemy, z którymi lekarze medycyny estetycznej spotykają się na codziennie w pracy zawodowej, opisane w przystępny i atrakcyjny sposób.

Unikalne cechy, które wyróżniają „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”:

• jedyne czasopismo branżowe w medycynie estetycznej i anti-aging, które jest przeznaczone wyłącznie dla lekarzy,

• czasopismo zapewnia wiedzę aktualną oraz atrakcyjnie i nowocześnie podaną (np. w postasci dołączxonej płyty czy pendrive’u)
• czasopismo jest medium środowiska lekarzy medycyny estetycznej i anti-aging, dzięki któremu mogą oni pogłębić wiedzę na temat różnych problemów medycznych, psychologicznych, prawnych, etycznych lub marketingowych,

• czasopismo dostarcza aktualnej wiedzy praktycznej dotyczącej procedur, technik i preparatów używanych w dynamicznie rozwijającej się medycynie estetycznej,

• periodyk zawiera stałe rubryki: przegląd prasy zagranicznej (omówienia artykułów z pokrewnych czasopism na świecie) oraz serwis informacyjny zawierający doniesienia o najnowszych odkryciach i osiągnięciach medycyny estetycznej i anti-aging,

• we współpracy i porozumieniu z firmami dostarczamy rzetelnej informacji rynkowej o nowych produktach i urządzeniach niezbędnych w pracy lekarza medycyny estetycznej,

• czasopisma zawiera będzie informator o kongresach, sympozjach i szkoleniach z dziedziny medycyny estetycznej i anti-aging organizowanych w kraju i na świecie.

Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od początku ściśle współpracuje z wieloma światowymi autorytetami w dziedzinie medycyny estetycznej do których należą między innymi:

Prof. Cabo Soler – przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
Dr Jean-Jacques Legrand – prezes Francuskiego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej i przewodniczący Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (UIME)

Z doświadczenia wymienionych oraz wielu innych autorytetów zespół redakcyjny będzie korzystał pracując nad kolejnymi numerami czasopisma.

INFORMACJE WYDAWNICZE

• Cykl wydawniczy: 4 wydania w roku (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień)
• Objętość podstawowa: min. 84 stron (+ 4 okładki)
• Prenumerata roczna – 180,00 zł
• Nakład minimum 1 800 egzemplarzy (wydanie kongresowe – 3000 egz)
• Dystrybucja: 1500 egzemplarzy (dla członków Towarzystwa i słuchaczy PSME – w chwili obecnej), 300 egzemplarzy – prenumerata dla osób nie będących członkami PTMEiAA, wysyłka promocyjna, dystrybucja podczas kongresów, zjazdów, szkoleń i w PSME)
• Grupa odbiorcza – lekarze medycyny estetycznej, kandydaci do i słuchacze PSME, endokrynolodzy, dermatolodzy, chirurdzy plastyczni, inni
• Strona internetowa www.aaaam.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:
dr n. ekon. lek. med. Dorotą Wydro –605-828-111