PTMEiAA O nas Misja i Cele

Misja i Cele

Misja PTMEiAA

Misją Towarzystwa jest dbanie o właściwy, zgodny z aktualną wiedzą medyczną poziom, rozwój, praktykowanie i wizerunek medycyny estetycznej w Polsce.

PTMEiAA zabiega o rozpowszechnianie idei medycyny estetycznej, właściwy dla tej dziedziny medycyny przekaz medialny i propagowanie wiedzy. Ma to na celu edukację pacjentów, ułatwianie im świadomego wyboru i bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

Towarzystwo dba również o szkolenie lekarzy w tym zakresie, przekazywanie najnowszej i opartej na przesłankach naukowych wiedzy medycznej.

Podstawową formą tej działalności jest także współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą estetyką w Polsce i za granicą. Towarzystwo zrzesza i wspiera lekarzy, którzy identyfikują się z tym przesłaniem.

Medycyna estetyczna to nie tylko zabiegi lekarskie. To również terapie anti-aging i związane z nimi działania, również profilaktyczne, mające na celu zachowanie witalności i wysokiej jakości życia niezależnie od wieku.

W latach 90-tych w Polsce nie było żadnej organizacji, która propagowałaby te zasady. Ideę powołania polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging gorąco popierał profesor Carlo Bartoletti, który w liście do profesora Woya-Wojciechowskiego z listopada 1993 roku pisał:

„W moim przekonaniu medycyna estetyczna nie może być interpretowana jako Faustowski mit poszukiwania wiecznej młodości, ale jako codzienny, dobrze zaprogramowany wysiłek tak pacjenta, jak i lekarza, będącego jego przewodnikiem, mający na celu polepszenie i przywrócenie zaburzonych funkcji organizmu.(…) Dziękując Panu Prezesowi oraz Szanownym Kolegom za uwagę pozwolę sobie wyrazić moje przekonanie o słuszności inicjatywy powołania Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i żywię nadzieję bliższej współpracy na polu naukowym.”

PTMEIAA jest pierwszą organizacją w Polsce, która z medycznego punktu widzenia zajmuje się jakością życia pacjenta rozumianą jako połączenie zdrowego organizmu z estetycznym wyglądem. Towarzystwo zajmuje się również promocją takiej formy działań estetycznych praktykując holistyczne podejście do estetyki ciała ludzkiego – w oparciu o zdobycze innych dziedzin nauki. To także pierwsza w kraju organizacja, która przez promowanie estetyki chce też promować higieniczny i zdrowy tryb życia.

Poziom medycyny estetycznej w Polsce jest obecnie równie wysoki, jak w krajach o jej większych tradycjach. Pacjenci i lekarze mają dostęp do najnowszych, skutecznych i bezpiecznych preparatów i urządzeń. W znacznym stopniu jest to efekt wieloletnich działań lekarzy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Z pewnością zaowocowało to wzrostem zaufania pacjentów do doświadczenia i wiedzy lekarzy.
Oto cele działania Towarzystwa:

Po pierwsze – bezpieczeństwo
Medycyna estetyczna jak i inne specjalności i umiejętności medyczne powinna się kierować zasadą „primum non nocere”. Członkowie Towarzystwa powinni dawać rękojmię rzetelności i stawiania bezpieczeństwa pacjenta jako najwyższego dobra. Nie wszystkie oczekiwania pacjenta mogą zatem być spełnione.

Po drugie – wiedza lekarzy
Medycyna estetyczna jest dziedziną multidyscyplinarną. Łączy wiele specjalności medycznych, ale też stawia szczególne wymagania co do wiedzy i kompetencji lekarzy się nią zajmujących.
Uzyskanie tej wiedzy ułatwia lekarzom ukończenie działającej od wielu lat i rekomendowanej przez Towarzystwo Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Szczegóły oraz warunki rekrutacji dostępne na stronie www.psme.waw.pl

Po trzecie – świadomość pacjentów
Ponad 1000 lekarzy zrzeszonych w Towarzystwie aktywnie uczestniczy w międzynarodowych sympozjach, kongresach, szkoleniach poszerzając nieustannie swoją wiedzę i wymieniając doświadczenia. Wiedzą tą dzielą się również z pacjentami na łamach specjalistycznych czasopism, stronach internetowych, forach. Z pewnością ułatwia to pacjentom podejmowanie świadomych wyborów w działaniach mających na celu poprawę swego wyglądu i jakości życia na fundamentach zdrowego trybu życia.

Po czwarte – Polska w czołówce medycyny estetycznej
Polscy lekarze, członkowie Towarzystwa, mają znaczne osiągnięcia w międzynarodowym gronie specjalistów w tej dziedzinie medycyny. Są uczestnikami i wykładowcami międzynarodowych sympozjów i kongresów. Ponadto od wielu lat PTMEiAA jest organizatorem corocznego międzynarodowego kongresu medycyny estetycznej w Warszawie, cenionego wśród uczestników z całego świata.