PTMEiAA Aktualności Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej

Aktualności

07 lutego 2023

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej

7 lutego 2023 r. w Senacie RP z inicjatywy senator RP dr n. med. Agnieszki Gorgoń-Komor odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej dotyczące wprowadzenia uregulowań prawnych w tej dziedzinie. W spotkaniu wzięli udział członkowie rady eksperckiej którą Pani Senator powołała.

Członkami tej Rady są również przedstawiciele naszego Towarzystwa: dr Waldemar Jankowiak, dr n. med. Cezary Pszenny, dr Krzysztof Jacek Kaczyński i dr n. med. Piotr Drozdowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Głównym celem powołania zespołu i stworzenia regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Istnieje konieczność stworzenia precyzyjnego katalogu świadczeń, które są świadczeniami zdrowotnymi leżącymi wyłącznie w gestii lekarza. Zespół został powołany w celu uporządkowania działalności w zakresie medycyny estetycznej i nie będzie zajmował się kompetencjami osób niebędących lekarzami. Stworzenie katalogu procedur wyłącznie medycznych będzie jednak miało oczywiście bezpośredni wpływ na ich działalność. Celem takich regulacji jest zminimalizowanie liczby możliwych powikłań po procedurach medycznych, niemedycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom.