PTMEiAA Aktualności Posiedzenie Komisji Zdrowia

Aktualności

09 czerwca 2022

Posiedzenie Komisji Zdrowia

W dniu 9 czerwca 2022 roku w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone informacji na temat stosowania wyrobów medycznych w medycynie estetycznej.

Główny temat spotkania zaprezentowany przez Ministra Zdrowia oraz prezesa URPL zajął nieco ponad pół godziny czasu i sprowokował pytania dotyczące konsekwencji nie przestrzegania jego zapisów.

Większość czasu, tzn. około godziny poświęcono problemowi “medycyna estetyczna a kosmetologia”, głównie w aspekcie powszechnego praktykowania medycyny estetycznej przez kosmetologów.

Opinie były niejednoznaczne, także wśród posłów lekarzy.

Jest naprawdę dużo do zrobienia, aby jasno określić (pomimo tego, iż wydaje się, że prawo jasno definiuje czym mogą zajmować się obie profesje) gdzie leżą granice aktywności kosmetologicznej. Sprawa wydaje się oczywista, ale wg uczestniczącego w spotkaniu Przezesa PTMEiAA Andrzeja Ignaciuka, taka nie jest.

W spotkaniu brali udział także przedstawiciele środowisk dermatologicznych (SLDE i Sekcja ME PTD).

Trzeba mądrej debaty i siły argumentów, aby ten trudny problem rozwiązać. Dużo zostało zrobione (definicja medycyny estetycznej, zalecenia dotyczące praktykowania medycyny estetycznej, propozycja zmian ustawy o działalności leczniczej przy współpracy z NIL), ale jeszcze jest mnóstwo pola do popisu dla rozsądnych i merytorycznych działań w tym zakresie.

Prezes PTMEiAA – Andrzej Ignaciuk