PTMEiAA Aktualności Porozumienie ponad podziałami

Aktualności

26 czerwca 2020

Porozumienie ponad podziałami

Przy udziale Prezes PTD, Prezes SLDE, Prezesa PTMEiAA, dwóch vice-prezesów NIL, Pezesa NSL oraz licznych prawników udało się zaproponować definicje Medycyny Estetycznej oraz „kto może ją praktykować”, a także inne propozycje legislacyjne z tym związane.
Medycyna Estetyczna jest zespołem świadczeń zdrowotnych, wiążących się z ingerencją w tkanki ludzkie, wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, służącym przywracaniu  lub poprawie fizycznego, umysłowego i społecznego samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego wyglądu.
Wielkie wydarzenie ponad podziałami! Vivat Medycyna Estetyczna!