PTMEiAA Aktualności Lekarska Koalicja na rzecz medycyny estetycznej

Aktualności

12 grudnia 2022

Lekarska Koalicja na rzecz medycyny estetycznej

W dniu 12 grudnia 2022 odbyło się spotkanie online poświęcone oficjalnemu zawiązaniu Koalicji pomiędzy istniejącą już Koalicją – w której skład wchodzi Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Sekcja Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – a Polskim Towarzystwem Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Takie poszerzenie Koalicji umożliwiające sprawną współpracę zainteresowanych podmiotów jest niezwykle istotne, korzystne i powoduje jej znaczną moc sprawczą mimo, że już dotychczas miała miejsce współpraca i wsparcie ze strony Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Ze strony PTMEiAA w spotkaniu wzięli udział prezes PTMEiAA dr Waldemar Jankowiak oraz wiceprezes dr Cezary Pszenny.

Koalicja ma na celu szeroko rozumiany udział w procesach legislacyjnych regulujących medycynę estetyczną m.in. tworzeniu przez Ministerstwo Zdrowia katalogu procedur medycyny estetycznej. Z racji braku precyzyjnych aktów prawnych regulujących te zagadnienia oraz znacznej aktywności osób nieuprawnionych zajmujących się zabiegami medycyny estetycznej wydało się konieczne powołanie tak szerokiej koalicji i stworzenie podmiotu mogącego mieć wpływ na te procesy. Działania osób spoza środowiska lekarskiego mające na celu tworzenia nieakceptowalnej dla środowiska lekarskiego rzeczywistości prawnej dotyczącej prowadzenia działalności leczniczej, wykonywania zawodu lekarza i bezpieczeństwa pacjentów muszą być powstrzymane. Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu prac Koalicji i udziale w niej naszego Towarzystwa.