PTMEiAA Aktualności Kolejna ważna informacja dotycząca praktykowania medycyny...

Aktualności

06 września 2020

Kolejna ważna informacja dotycząca praktykowania medycyny estetycznej w zgodzie z prawem i zdrowym rozsądkiem

14 sierpnia 2020 Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na petycję w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa. Stwierdzono w niej, że absolwent kosmetologii po studiach pierwszego i drugiego stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową w zakresie kosmetologii. Powinien umieć planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Studia drugiego stopnia w zakresie kosmetologii powinny przygotowywać absolwenta do pracy w przemyśle kosmetycznym oraz do prowadzenia badań w tej dziedzinie. Co ważne, zadania zawodowe absolwentów studiów kosmetologicznych są w dużej mierze tożsame z zadaniami, do których zostali przygotowani technicy usług kosmetycznych, chociaż absolwenci studiów mają szersze zarówno kompetencje jak i umiejętności.

Pomimo realizacji w trakcie studiów treści z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, kosmetolog nie jest przygotowany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a zakres prac kosmetologa bliższy jest zabiegom pielęgnacyjnym i kosmetycznym, czyli bezinwazyjnym, związanym z estetyką i pielęgnacją, a nie z procesem leczenia.

Należy podkreślić, że zawód technika usług kosmetycznych nie jest zawodem medycznym i podlega pod resort ministra do spraw gospodarki a nie ministra zdrowia, natomiast w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z poszczególnych zakresów nie została wymieniona osoba posiadająca kwalifikacje kosmetologa. Działania podejmowane przez kosmetologa nie są więc świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi w podmiotach leczniczych, a zatem osoba kosmetologa nie wykonuje zawodu medycznego i nie podlega pod Ministerstwo Zdrowia.

Więcej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-ws-uregulowania-zawodu-kosmetologa