PTMEiAA Aktualności Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTMEiAA

Aktualności

09 stycznia 2022

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTMEiAA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zebrania Walnego PTMEIAA
9 stycznia 2022 roku w Instytucie Cybernetyki przy ul. Trojdena 4 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMEiAA.
W zebraniu uczestniczyło 36 aktywnych członków PTMEiAA, w tym członkowie obecnego Zarządu:
Andrzej Ignaciuk – Prezes
Waldemar Jankowiak – Wiceprezes
Małgorzata Żak – Skarbnik
Paweł Surowiak – Członek
Dorota Wydro – Członek
Piotr Sznelewski – Członek
Kamila Padlewska – Komisja Rewizyjna
Cezary Pszenny – Komisja Rewizyjna
W zebraniu uczestniczyli również:
Waldemar Kostewicz – Prezes PTL – (przedstawiciel organizatora NWZ)
Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Honorowy PTL
Krystyna Podgórska – Baraniecka – Wiceprezes PTL
Marian Baraniecki – Sekretarz Generalny PTL
Marek Chmaj i Grzegorz Piasecki (prawnicy z Kancelarii Radcowskiej – Chmaj i Współnicy – odpowiedzialni za obsługę prawną)
Karolina Stawowska (doradca podatkowy)
Zebranie rozpoczęło się o godz. 11, ale z powodu braku quorum jego właściwy początek został przesunięty na godz. 11.30.
1. Wiceprezes W. Jankowiak zgłosił swoje wątpliwości co do legalności zebrania (nieskuteczność zawiadomienia drogą mailową oraz pocztową listem zwykłym, a także uchwałę wykluczającą z towarzystwa członków nie uiszczających składek przez zarząd w nie statutowym 6-io osobowym składzie). Wątpliwości te zdementował radca Marek Chmaj, który uznał zebranie za zwołane poprawnie pod względem formalnym.
2. Członkini Zarządu Dorota Wydro zapytała o podstawę formalna wykluczenia z grona członków lekarzy, którzy zostali wykreśleni mimo opłacenia składki za rok 2021, ponieważ zastosowano regułę konieczności opłacenia conajmniej dwóch z ostatnich trzech lat. Radca Chmaj oddalił to pytanie.
3. Wiekszością głosów dokonano wyboru Przewodniczącego NWZ, którym został Piotr Kończak, oraz Sekretarza NWZ, którym została Dorota Wydro.
4. Przez aklamację wybrano jednoosobową Komisję Mandatową, do której wszedł Marek Krzemiński.
5. Większością głosów powołano Komisję Skrutacyjną, do której weszli: Bożena Czekańska-Smykalla i Cezary Pszenny.
6. Sprawdzono listę obecności oraz stwierdzono prawidłowość zwołania NWZ i jego zdolność do powzięcia uchwał. Jednocześnie NWZ zobowiązało sie do ponownego rozpatrzenia odwołań w sprawie usunięcia z listy członków PTMEiAA.
7. Obecni na zebraniu lekarze przedstawili 44 pełnomocnictwa od nieobecnych członków PTMEiAA. Zebrani zwrócili jednak uwagę na fakt, że liczba udzielonych pełnomocnictw przewyższa liczbę obecnych (44/36). Ponadto Piotr Sznelewski zgłosił wątpliwości odnośnie poprawności pełnomocnictw będących fotokopiami pod względem formalnym oraz ich udzielenia przez mocodawców. Tym samym, Komisja Mandatowa i zgromadzeni członkowie PTMEiAA postanowili zgodnie, że w dalszych głosowaniach uwzględniane będą jedynie głosy członków obecnych na sali.
8. Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków (Marek Krzemiński – 23 głosy, Piotr Sznelewski – 29 głosów), stwierdzono ważność NWZ w II terminie przez Komisję Mandatową oraz przyjęto porządek obrad (1 głos przeciw).
9. W części przedwyborczej odbyły się prezentacje:
a/ Andrzej Ignaciuk – osiagnięcia i działalność PTMEiAA w ostatnich latach;
b/ Piotr Sznelewski – aktywność PTMEiAA w postaci pomocy poszkodowanym pacjentom w wyniku zabiegów medycznych przeprowadzonych przez nie lekarzy;
c/ Małgorzata Żak – sprawozdanie finansowe (w załączeniu) oraz wyjaśnienia dotyczące organizacji kongresów PTMEiAA przez menedżerów: Ignaciuka, Żak i Sznelewskiego;
d/ Dorota Wydro – sprawozdanie z działalności wydawniczej Wydawnictwa AAAAM publikującego oficjalny kwartalnik PTMEiAA – Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine;
e/ Waldemar Jankowiak i Paweł Surowiak – przedstawili i skomentowali problemy towarzystwa w ostatnim czasie.
10. Przed pierwszym głosowanie wg Porządku Obrad, Marek Krzemiński zaproponował, aby nie głosować nad odwołaniem Zarządu, ale dokonać wyboru brakującego członka. Swoją propozycję motywował tym, że stary Zarząd powinien dokończyć porządkowania spraw Towarzystwa. Ta propozycja została przyjęta większością głosów.
11. Wybory na wakat członka Zarządu. Zgłoszono 4 kandydatów, głosowało 35 osób, które oddały ważne głosy. Kandydaci uzyskali:
a/ Marek Krzemiński – 21 głosów;
b/ Jacek Kaczyński – 8 głosów;
c/ Magdalena Korwin – 4 glosy;
d/ Adam Łagun – 2 głosy.
W wyniku głosowania do Zarządy wszedł Marek Krzemiński.
12. Wybory na wakat w Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono 2 kandydatów, głosowało 30 osób, które oddały ważne głosy. Kandydaci uzyskali:
a/ Jacek Kaczyński – 16 głosów;
b/ Adam Łagun – 14 głosów.
W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej wszedł Jacek Kaczyński.
13. Wybory do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono 4 kandydatów, głosowało 28 osób. Kandydaci uzyskali:
a/ Piotr Kończak – 26 głosów;
b/ Piotr Siennicki – 23 głosy;
c/ Julia Łach – 13 głosów;
d/ Beata Milowska – 11 głosów.