PTMEiAA Historia towarzystwa Uruchomienie programu certyfikacyjnego

Historia towarzystwa

01 stycznia 2008

Uruchomienie programu certyfikacyjnego

Uruchomienie programu certyfikacyjnego. Program certyfikacji był skierowany do absolwentów PSME PTL oraz, oczywiście, osób biorących udział w powstaniu Szkoły. Kandydat musiał spełniać kryteria formalne, tj. posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza i załatwić wszelkie inne formalności (odbiory Sanepidu itp.). Zakres usług medycznych oferowanych w firmie osoby ubiegającej się o certyfikat musiał być zgodny ze współczesnym stanem wiedzy medycznej. W przypadku wykonywania zabiegów nietypowych, niekonwencjonalnych, musiało istnieć potwierdzenie ich skuteczności i bezpieczeństwa w literaturze medycznej. Kolejnym etapem była coroczna weryfikacja liczby zdobytych wewnętrznych punktów edukacyjnych.