PTMEiAA Historia towarzystwa Początek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Historia towarzystwa

26 maja 2010

Początek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Początek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział w Warszawie (PTMEiAA PTL). Tym samym Sekcja automatycznie zakończyła swoją działalność. Jej historię, osiągnięcia, inicjatywy i obecność w mediach uwieczniono w specjalnym wydawnictwie „Sekcja Medycyny Estetycznej PTL i jej wkład w rozwój medycyny estetycznej w Polsce w latach 1993-2010”, które otrzymali uczestnicy X kongresu medycyny estetycznej.