PTMEiAA Historia towarzystwa Pismo od piętnastu członków założycieli Sekcji ME PTL

Historia towarzystwa

11 października 1993

Pismo od piętnastu członków założycieli Sekcji ME PTL

11 października 1993 roku na ręce Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – pana profesora Jerzego Woy – Wojciechowskiego wpłynęło pismo od piętnastu członków założycieli Sekcji ME PTL następującej treści: „W związku ze stałym rozwojem i wzrostem znaczenia nowej gałęzi medycyny, a mianowicie MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, my niżej podpisani wnioskujemy o założenie sekcji MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO”.

Wśród 15 członków założycieli znaleźli się:

Prof. C. A. Bartoletti – ówczesny dyrektor Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy Międzynarodowej Fundacji Ftebenfratelli w Rzymie, Prezydent Włoskiego Związku Związku Lekarzy Medycyny Estetycznej, profesor Metodologii Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Szkoły Specjalizacyjnej w Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Padwie
Prof. dr hab. med. J.A. Polański – Kierownik III Kliniki Chirurgicznej AM w W-wie
Prof. dr hab. med. A. Kukwa – Kierownik Kliniki Otolaryngologicznej Wydziału Stomatologii AM w W-wie
Doc. dr hab. med. H. Kwiatkowski – Kierownik Zespołu Anestezjologicznego Szpitala Czerniakowskiego w W-wie; Ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Czerniakowskiego
Dr A. Ignaciuk – specjalista medycyny estetycznej, wykładowca Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie
Dr G.V. Oskarbski – specjalista medycyny estetycznej, wykładowca Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie
Doc. dr hab. med. A. Sankowski – specjalista chirurgii plastycznej; Kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej w Klinice Chirurgii Ogólnej AM w W-wie
Doc. dr hab. med. J. Deszczyński – Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego w W-wie
Dr n. med. H. Deszczyńska – specjalista stomatolog, chirurg szczękowy, adiunkt Instytutut Biostruktury AM w W-wie
Dr W. Deszczyński – specjalista anestezjolog, pracujący w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym AKH Lintz w Austrii
Dr J. Karpiński – chirurg ortopeda, asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego w W-wie
Dr G. Karpińska – specjalista patomorfolog, asystent Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w W-wie
Dr T. Witwicki – specjalista chirurgii plastycznej, starszy asystent w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojewódzkiego Szpitala im. J. Orłowskiego w W-wie
Dr P. Rebandel – adiunkt Kliniki Dermatologicznej w W-wie
Dr W. Tomaszewski – specjalista medycyny sportowej, ortopeda i traumatolog, zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala czerniakowskiego w W-wie.
Starania członków założycieli zostały uwieńczone sukcesem i Sekcja Medycyny Estetycznej została wpisana w poczet sekcji specjalistycznych PTL.