PTMEiAA Historia towarzystwa Pierwsze zebranie członków Założycieli SME PTL

Historia towarzystwa

05 maja 1994

Pierwsze zebranie członków Założycieli SME PTL

Pierwsze zebranie członków Założycieli SME PTL, na którym dokonano wyboru władz Sekcji. W przeprowadzonym zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego głosowaniu wybrano następujące władze :

Dr A. Ignaciuk – prezes
Dr n. med. A. Sankowski – V-ce prezes
Dr W.Deszczyński – V-ce prezes
Dr med. H. Deszczyńska – sekretarz
Dr J. Karpiński – skarbnik
Dr G.V.Oskarbski – członek Zarządu ds. współpracy z zagranicą
Prof. dr hab. med. A. Kukwa – członek Zarządu