PTMEiAA Aktualności 13 maja 2023 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTMEiAA

Aktualności

nadzwyczajne zebranie członków13_05_2023b
13 maja 2023

13 maja 2023 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTMEiAA

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI-AGING

W dniu 13 maja 2023 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZC) Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Warszawie. W zebraniu udział wzięło 53 Członków Towarzystwa. Zebranie poprowadził jako Przewodniczący – Waldemar Jankowiak, funkcja Sekretarza przypadła Markowi Krzemińskiemu. Wybrano również Członków Komisji Wyborczej – Cezarego Pszennego i Krzysztofa Jacka Kaczyńskiego oraz Członków Komisji Skrutacyjnej – Bożenę Czekańską- Smykallę i Krzysztofa Wachala.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 NWZC wybrało w tajnym głosowaniu, spośród 15 kandydujących, 10 Delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:

 

Krzysztof Jacek Kaczyński – 53
Waldemar Jankowiak – 49
Marek Krzemiński – 49
Dorota Wydro – 48
Edyta Adamczyk Kutera – 47
Julia Łach – 42
Romuald Olszański – 42
Cezary Pszenny – 39
Krystyna Krakowiak – Wziątek – 38
Tomasz Grzeszczuk – 25.

Następnie Przewodniczący Zebrania oddał głos Dorocie Wydro, która przedstawiła obecnym członkom Towarzystwa sprawozdanie finansowe za 2022 rok. W toku dyskusji podkreślono fakt, iż akceptacja sprawozdania finansowego nie jest tożsama z akceptacją działań członków poprzedniego Zarządu, bowiem w dalszym ciągu do Biura Towarzystwa nie dostarczono kompletu umów i faktur, co uniemożliwia sporządzenie pełnego sprawozdania finansowego za rok 2022. Dlatego też NWZC postanowiło, iż w związku z koniecznością przekazania sprawozdań do KRS, zatwierdza sprawozdania finansowe za rok 2022, nie akceptując jednak sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa, będącej przedmiotem postępowania karnego w sprawie niegospodarności majątkiem Towarzystwa. Uchwała weszła w życie z chwilą jej powzięcia (7 czlonków wstrzymało się od głosu).

ZEBRANIE ZARZĄDU

W dniu 14 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PTMEiAA, w którym wzięli również udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz adw. Karolina Jakubowska i adw. Magdalena Niegierewicz.

Na mocy Uchwały 14/05/2023/1 przyjęto do PTMEiAA 87 nowych członków.

Na mocy Uchwały nr 14/05/2023/3, Zarząd stowarzyszenia jednogłośnie postanowił, iż w celu zachowania transparentności działań oraz w celu uniknięcia zaistnienia konfliktu interesów, osoby pełniące funkcję w organach Towarzystwa, nie będą brały udziału w organizowanych przez Towarzystwo wykładach, szkoleniach lub innych wystąpieniach, w tym konferencjach i kongresach, reprezentując jednocześnie konkretną firmę. Uchwała weszła w życie z chwilą jej powzięcia.
Na mocy Uchwały nr 14/05/2023/4 Zarząd stowarzyszenia postanawił przekazać podziękowania za sprawną organizację konferencji Toksyny 2023 i złożyć gratulacje Pani Doktor Dorocie Wydro oraz Pani Doktor Edycie Adamczyk-Kuterze.