Oferta Lumichem dla gabinetów medycyny estetycznejZapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Lumichem przygotowanej specjalnie dla członków towarzystwa oraz uczestników e-kongresu.

Załącznik do pisma – oferta do pobrania

Lekarze medycyny estetycznej ostrzegająPolskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging ostrzega pacjentów oraz potencjalnych klientów przed poddawaniem się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej (w gabinetach) u osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Produkty stosowane podczas zbiegów, takie jak toksyna botulinowa i kwas hialuronowy, są dostępne tylko dla lekarzy. Oba preparaty, ze względu na możliwe niepożądane skutki ich podania, mogą być stosowane i podawane tylko przez lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną, w profesjonalnie przygotowanych gabinetach, po przeprowadzeniu odpowiednich kwalifikacji pacjenta do zabiegu, oceny jego stanu zdrowia i poinformowaniu go o możliwych działaniach niepożądanych (skutkach) i występującym ryzyku zabiegu (lekarski obowiązek informowania).

Czytaj dalej..

Stanowisko PTMEiAA w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnioneSzanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach obserwujemy w niebywałej skali proceder wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione (głównie kosmetyczki) oraz stosowania w tym celu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Osoby te po odbyciu bezprawnych szkoleń organizowanych w celach komercyjnych przez różne podmioty, również lekarzy, otrzymują bezwartościowe w świetle obowiązującego w Polsce prawa certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i kompetencji do wykonywania zabiegów lekarskich. Organizujący szkolenia i kursanci prezentują opinię, że zabiegi medycyny estetycznej nie są świadczeniem zdrowotnym, więc ich wykonywanie nie jest ograniczone prawem. Według dostępnych nam analiz prawnych stanowisko to jest nadużyciem niosącym za sobą liczne konsekwencje w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej wobec wszystkich podmiotów mających udział w tej działalności.

Czytaj dalej..
© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014