PTMEiAA Aktualności PTMEiAA w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe...

Aktualności

okregowa izba lekarska w warszawie
24 sierpnia 2023

PTMEiAA w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i dentystów

24 sierpnia 2023 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wpisała Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.