PTMEiAA Aktualności Pierwsze zebranie nowego Zarządu

Aktualności

21 grudnia 2022

Pierwsze zebranie nowego Zarządu

13 grudnia 2022 odbyło się w trybie online pierwsze zebranie nowego Zarządu PTMEiAA, w którym uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Podczas zebrania metodą głosowania tajnego wyłoniono poszczególnych funkcyjnych w Zarządzie, KR i SK. (patrz zakładka O NAS/ZARZĄD). Zadecydowano również o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków PTMEiAA, które odbędzie się 8 stycznia 2023 roku o godz. 15 w siedzibie PTMEiAA przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie. Głównym celem zwołania zebrania jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz Regulaminu Pracy Zarządu.