PTMEiAA Aktualności PETYCJA WS. MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Aktualności

22 marca 2024

PETYCJA WS. MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Podczas XXIV Międzynarodowego Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging lekarze mieli możliwość podpisywania apelu do Sejmu RP o korektę w ustawie o działalności leczniczej. Petycja ws. medycyny estetycznej i postulowana w niej zmiana ma sprawić, by nie było prawnych wątpliwości, że procedury medyczne z tej dziedziny stanowią świadczenie zdrowotne. Wciąż można złożyć podpis…

Link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rynekestetyczny.pl%2Fxxiv-kongres-slde-petycja-ws-medycyny-estetycznej%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GOexxC8gKHQj4I8IcE1-rZT6EV-yeUSMh3lntH7Oc0IoS2iBnESqCtiE&h=AT2G8NbW6_a0stJ4sxGapVBUmCyVaPJ0J4tBV2kj_-gluBJlk_Bf-Be9YR9c42IYZl4E4uoAF8HCB3MgelVz7Xy9lIx29V26on6lYNVFXWkmpA3e8PGTSQGCGQY67vbWsd07&__tn__=-UK-R&c[0]=AT339aZOkI-vztzqHiGFffD8fv3rBnxT-txqSjRMtwb_WyTFeHae_hYhDNHyS4IclfgM6EKIJ1VESRTR39PyzVLvRcQemzC9nxRHznZP78q6Qaji7iGj3I22qJsYFEPoPi7kV5A-oPCGXHKKl-Crykq9EwHVFNnU9sJhpG76I127Dg9y1A