Fakty z historii Towarzystwa1993 Inicjatywa 15 lekarzy medycyny, którzy w tym dniu wystosowali pismo w sprawie powołania Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
  Zapada decyzja i powstaniu Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
1994 Pierwsze zebranie członków założycieli Sekcji ME PTL, na którym wybrano prezesa sekcji. Został nim dr Andrzej Ignaciuk, a na stanowiska wiceprezesów powołano dr. Andrzeja Sankowskiego i dr. Waldemara Deszczyńskiego
1995 Sekcja ME PTL została przyjęta do Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej
1996 Pierwszy Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej zorganizowany przez Sekcję Medycyny Estetycznej z udziałem wykładowców z Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie
1997 II Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej zorganizowany przez Sekcję ME we współpracy z Międzynarodową Szkołą Medycyny Estetycznej w Rzymie, Włoskim Towarzystwem Medycyny Estetycznej i Międzynarodową Unią Medycyny Estetycznej w Paryżu
1999 Sekcja ME PTL liczy już ponad 80 członków
2000 Sekcja ME PTL liczy 250 członków. Pierwszy raz w Polsce użyto określenia „anty-aging”
2002 Powołanie do życia Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej, której dyrektorem został dr Andrzej Ignaciuk
2007 Pierwszy numer  kwartalnika wydawanego przez Sekcję ME PTL:  Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”
2008 Uruchomienie Programu Certyfikacji lekarzy medycyny estetycznej
2013 PTMEiAA liczy ponad 1000 członków

 Obecność na arenie międzynarodowej

Przedstawiciele Towarzystwa aktywnie uczestniczą w sympozjach i kongresach organizowanych na całym świecie bądź to w roli uczestników, ale i wykładowców. Wymienić tu należy stała obecność na Kongresach Medycyny Estetycznej w Rzymie, Kongresach Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Mediolanie, Kongresach Medycyny Estetycznej w Paryżu, Kongresach Medycyny Estetycznej w Hiszpanii, Rosji, Belgii, Niemczech, Brazylii, Argentynie, Kolumbii, Kanadzie czy USA. Tym samym najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu medycyny estetycznej są implementowane do naszego kraju zarówno w formie najnowszych metod, narzędzi czy wiedzy przekazywanej przez zagranicznych wykładowców uczestniczących z kolei w kongresach organizowanych w Polsce.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014