PTMEiAA Aktualności Nowe władze PTL

Aktualności

gratulacje
02 grudnia 2023

Nowe władze PTL

2 grudnia 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego jesteśmy oddziałem. Na Prezesa PTL ponownie wybrano pana prof. dr. hab. Waldemara Kostewicza.

Spośród 9 delegatów z PTMEiAA, w nowych władzach PTL-u znajdzie się aż 6 z nich:

  • dr Waldemar Jankowiak jako wiceprezes PTL
  • dr Krzysztof Jacek Kaczyński jako Skarbnik PTL
  • dr n. med. Cezary Pszenny jako Zastępca Skarbnika PTL
  • dr Tomasz Grzeszczuk jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • dr Krystyna Krakowiak – Wziątek jako członkini Komisji Rewizyjnej
  • dr Julia Łach jako Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego.

Ponadto, dr Waldemar Jankowiak, dr Krzysztof Jacek Kaczyński i dr Cezary Pszenny weszli w skład Prezydium Zarządu Głównego PTL! Gratulujemy!