PTMEiAA Aktualności Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków PTMEiAA...

Aktualności

02 stycznia 2023

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków PTMEiAA – 8 stycznia 2023 r.

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa PTMEiAA
 2. Wybory Prezydium Zebrania: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania
 4. Dyskusja i przyjęcie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
 5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Porządku Obrad
 6. Wybór protokolanta
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Zarządu
 9. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Pracy Zarządu
 10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz zniżek dla emerytów i lekarzy rezydentów.
 11. Zamknięcie obrad

Projekt Regulaminu Walnego Zebrania