PTMEiAA prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak

05 lutego 2021

prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak

Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak
Profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Twórca i założyciel Dermamed – wiodącego centrum medycyny estetycznej i laseroterapii. Jest autorem licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych, a także częstym wykładowcą najważniejszych konferencji naukowych na świecie. Z sukcesem łączy karierę naukową z praktyką lekarską.
Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Wieloletni stypendysta Uniwersytetu Humboldta, Szpital Uniwersytecki Charité w Berlinie
 • Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie

Działalność

 • Profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL
 • Szkoleniowiec wielu technik z zakresu medycyny estetycznej
 • Członek-założyciel i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Wyróżnienia

 • Nagroda Ministra Zdrowia
 • Obecność w programie „Mój talent dla Polski” Prezydenta RP, zrzeszającym 72 najwybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia
 • Nagrody Indywidualne JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Honorowe członkostwo Mongolskiego Towarzystwa Medycznego
 • Nagrody Indywidualne Stopnia I JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Nagroda zespołowa dydaktyczna JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Doctor Honoris Causa Mongolskiej Akademii Nauk
 • Wyróżniony absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie
 • Liczne nagrody za prace prezentowane na medycznych konferencjach naukowych