PTMEiAA dr n. med. Marek Krzemiński

01 kwietnia 2020

dr n. med. Marek Krzemiński

W latach 1981-1999 zatrudniony był w Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskał pod kierunkiem dr n med Zygmunta Borkowskiego w 1984 r., a II stopień pod kierunkiem dr n med Andrzeja Faczyńskiego w 1990 r.

W 1991 r. decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadano mu stopień doktora nauk medycznych. Promotorem pracy „ Wyniki leczenia choroby Perthesa osteotomią waryzującą kości udowej” był prof. dr hab med. Antoni Hlavaty.

W trakcie pracy w Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku zajmował kolejno stanowiska asystenta stażysty (1981-1982), asystenta (1982-1984), starszego asystenta (1984-1990) i adiunkta (1991-1999) jednocześnie piastując funkcję koordynatora oddziału ortopedii dziecięcej (1992-1996) i ortopedii dorosłych (1996-1999). W latach 1996 – 1999 prowadził Przykliniczną Specjalistyczną Poradnię Leczenia Deformacji Kończyn.

W 1999 r. z nieznanych bliżej powodów przerywa prace związane z habilitacją i odchodzi z Kliniki Ortopedii. Od 1 października 1999 r. zatrudniony w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, gdzie tworzy od podstaw Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

W pierwotnie 31 łóżkowym Oddziale Ortopedii, z jego inicjatywy stworzono Pododdział Ortopedii Dziecięcej, Pododdział Rehabilitacji Ruchowej oraz wydzielony Pododdział Septyczny. Z pozyskanych z Ministerstwa Zdrowia funduszy utworzono operacyjną salę artroskopii. W Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, w zależności od przydzielonych funduszy wykonywano od 1500 do 2400 operacji rocznie. Rekordową liczbę zabiegów wykonano w 2019 r. – 2500 operacji, w tym 650 alloplastyk stawów biodrowych i kolanowych.

Zakres zabiegów obejmuje ortopedię i traumatologię:
-chirurgię artroskopową stawów (kolanowy, biodrowy, skokowy i podskokowy, barkowy, łokciowy, nadgarstek) z najnowocześniejszymi metodami rekonstrukcji
-alloplastyki stawów biodrowych, kolanowych (z wykorzystaniem nawigacji
komputerowej), barku
-szeroko pojętą chirurgię ręki z artroskopowymi zabiegami w zakresie dekompresji nerwów obwodowych
-leczenie urazów kręgosłupa
-chirurgię stawów biodrowych dzieci i dorosłych
-szeroko rozumianą traumatologię narządu ruchu z najnowocześniejszymi metodami
zespoleń
– niestety, w 2008 r. zawieszono funkcjonowanie Pododdziału Ortopedii Dziecięcej, co wstrzymało wykonywanie procedur ortopedycznych u pacjentów poniżej 16 roku życia.

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej pod jego kierunkiem 28 lekarzy uzyskało specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W latach 1983 – 1999 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii AMG.

W latach 1994 – 1996 był wykładowcą, a w latach 1997 – 1999 Kierownikiem Kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. Był kierownikiem projektu pracy W-131 AMG „Jałowa martwica głowy kości udowej- ocena rewaskularyzacj po zastosowaniu uszypułowanych przeszczepów kostnych“. Był współwykonawcą pracy W-167 AMG „Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu zaburzeń długości kończyn w następstwie wad wrodzonych, ubytków pourazowych i pozapalnych“.

W Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Bydgoszczy brał udział jako wykładowca w kursach specjalistycznych w zakresie alloplastyki stawu biodrowego i chirurgii stopy. W ścisłym kontakcie z Katedrą i Zakładem Biomechaniki Politechniki Wrocławskiej kierowanej przez profesora Romana Będzińskiego prowadził prace badawcze w zakresie biomechaniki stawu biodrowego, czego efektem były wspólne publikacje w piśmiennictwie technicznym. We współpracy z Katedrą Biomechaniki Politechniki Gdańskiej prowadził badania na temat szkód w powłokach implantów w przebiegu ropnych zakażeń stawów po wykonanych alloplastykach. Rozszerzeniem tych badań były prace doświadczalne prowadzone wspólnie z Zakładem Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, na temat syntezy biofilmów na powłokach implantów, co zaowocowało szeregiem publikacji i wykładów.

W latach 2000 – 2009 roku corocznie prowadził szkolenie w zakresie zastosowania metody Ilizarowa w traumatologii narządu ruchu. Uczestnikami szkolenia było ponad 100 lekarzy z ośrodków ortopedycznych w Polsce i Litwie

W ramach działalności Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w oddziale Gdańskiego PTOiTr przez dwie kadencje piastował funkcję Skarbnika, przez jedną kadencję piastował funkcję Sekretarza. Dwukrotnie środowisko ortopedów woj. pomorskiego obdarzyło go zaufaniem powierzając stanowisko Przewodniczącego PTOiTr. oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Był członkiem między innymi Komisji Oceny Leków Zarządu Głównego PTOiTr oraz Rady Konsultacyjnej Zarządu Głównego PTOiTr, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Polskiej Grupy Dero, Polish Society of Biomechanics, Polskiej Fundacji Osteoporozy, ASAMI Poland, gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był współzałożycielem Sekcji Chorób Mineralnych Kości PTOiTr. Był afiliowanym członkiem American Academy of Orthopaedic Surgeons oraz członkiem komitetu naukowego edycji polskiej AAOS oraz Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej

W pogłębianiu swojej wiedzy brał udział w wielu szkoleniach i kursach doskonalących umiejętności w zakresie chirurgii ortopedycznej i traumatologii, w tym między innymi: I Szkoła Bólów Pleców 2-4 października 1998 r. z opracowaniem dokumentu końcowego Seminarium Bólów Pleców. W 2002 roku ukończył szkolenie w zakresie skolioz prowadzone przez prof. Debousett`a i dr Chopin`a w Nancy (Francja). W zakresie leczenia deformacji kończyn metodą Ilizarowa ukończył 3-stopniowe szkolenie w Klinice Ortopedii w Zakopanem oraz szkolenie w Klinice Ortopedii we Wrocławiu. Dwukrotnie brał udział w szkoleniach zorganizowanych przez Polską Grupę DERO w zakresie spondyloortopedii – kursy dotyczące leczenia skolioz i urazów kręgosłupa (SZRODIM Zakopane 1995,1996). W ramach poszerzania umiejętności ortopedycznych przebywał między innymi w Uniwersyteckej Klinice w Homburgu i Waltimoor, dwukrotnie w Endoklinik w Hamburgu, w Lubinusklinik w Kiel, Hospital Garcia de Orta Epe w Lizbonie. Od wielu lat współpracuje z Instituto Ortopedico Rizzoli w Bolonii. Przez wiele lat zajmował się problematyką osteoporozy, dwukrotnie kończąc szkolenia organizowane przez Polską Fundację Osteoporozy oraz przez Klinikę Ortopedii AM w Warszawie. Był zaproszony na Osteoporotic Expert Meeting w Sitges pod Barceloną „Ostoporosis Towards the Millennium: Miacalcic and the Bone Quality concept“. (1999). Brał udział w warsztatach Biomechanika Kończyn Górnych i Dolnych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w 1998 r.

Brał czynny udział w licznych kongresach i sympozjach w kraju i za granicą, między innymi w Zjazdach i Dniach Ortopedycznych PTOiTr, Polsko-Niemieckich konferencjach w Gorzowie Wielkopolskim, European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology w Monachium (1993), Barcelonie (1997), Helsinkach (2003), Lizbonie (2005), Wiedniu (2009), Madrycie (2010), Kopenhadze (2011), Berlinie (2012), European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy w Londynie (2000) i Atenach (2004), SITCOM w Stambule (2005), Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie w Stambule (2008), Polsko-Włoskich Konferencjach Ortopedycznych w Bolonii (1998) i w Gdańsku (2000), Europejskim Zjeździe Chirurgii Ręki w Barcelonie w 2002 r, Europejskim Zjeździe Chirurgii Ręki w Stambule w 2003 r., Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznego w Hanowerze 1995 r., Europejskim TraumaKongress w Berlinie w 1992 r., konferencji dotyczącej alloplastyk rewizyjnych w Zeel Am Zee w 1992 r., West-Est Sympozjum w Brnie gdzie prowadził sesję dotyczącą choroby Perthesa.

Był współkreatorem i organizatorem corocznych sympozjów Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii w latach 2000-2017, w których wzięło udział łącznie ponad 1500 lekarzy radiologów i ortopedów, prezentując ponad 500 referatów. Był organizatorem konferencji ASAMI Poland 2002 we Wdzydzach Kiszewskich, współorganizatorem Zjazdów i konferencji organizowanych przez Klinikę Ortopedii AMG w latach 1990-1999. Prowadził SAMO Academy prezentując metodę nawigacji komputerowej w alloplastyce stawów kolanowych, oraz prowadząc szkolenie w zakresie alloplastyki stawów biodrowych lekarzom specjalistom z Polski i Rosji, przekazując wiedzę, którą zdobył w trakcie szkoleń w Boloniii i Florencji.

Opublikował 66 prac w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz wygłosił 117 referatów na zjazdach krajowych i zagranicznych. Był członkiem komitetów naukowych Zjazdów PTOiTr, ASAMI, Sekcji PTOiTr oraz Polish Society of Biomechanics.

W 2010 r. został powołany przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

W trakcie pracy w Klinice Ortopedii AMG 3-krotnie otrzymał nagrody rektorskie w zakresie nauki i dydaktyki. Z rąk Rektora AMG otrzymał Medal 50- lecia Akademii Medycznej w Gdańsku.

Podsumowaniem całokształtu pracy zawodowej, był nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej w 2019 r Srebrny Krzyż Zasługi.

W 2016 r. ukończył studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie medycyny estetycznej, co, w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadzenie, pozwoliło na wdrożenie procedur w zakresie zastosowania osocza bogatopłytkowego oraz komórek stromalnych tkanki tłuszczowej w schorzeniach ortopedycznych.

Od 2017 r. w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzi firmę Dr Krzemiński Gabinet Medycyny Estetycznej, główną uwagę skupiając na laseroterapii, zabiegach RF, mezoterapii oraz zabiegach z wykorzystaniem toksyny botulinowej. Wiedzę i umiejętności pogłębia uczestnicząc w konferencjach, kongresach i szkoleniach.