PTMEiAA Krzysztof Jacek Kaczyński

01 marca 2021

Krzysztof Jacek Kaczyński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1994) i Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego (2004).

W 2016 r. z wyróżnieniem ukończył Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL a w 2022 r. został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTMEiAA.

Od 2016 pracuje we własnym podmiocie leczniczym jako lekarz medycyny estetycznej oraz dyrektor medyczny.

Od 2014 aktywny członek PTMEiAA. Publikuje i uczestniczy w charakterze wykładowcy na międzynarodowych Kongresach PTMEiAA oraz innych międzynarodowych kongresach jak IMCAS, SIME oraz Kolkhida.

W swojej pracy szczególną uwagę poświęca jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwu pacjenta oraz etycznym i przejrzystym kontaktom z przemysłem farmaceutycznym. Dąży do uzyskiwania naturalnych efektów, skutecznie łącząc techniki iniekcyjne z technologiami HI-TECH.

Jest współautorem Rekomendacji PTMEiAA a publikacja z 2019 r. Recommendations of the polish society of aesthetic and anti-aging medicine concerning the application of fillers in difficult areas: eye, glabella and temple, indeksowanych przez PUBMED.

Ma doświadczenie w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Leków, Organizacjami Pacjentów, Stowarzyszeniami i Towarzystwami medycznymi które zdobył dzięki pracy na stanowiskach kierowniczych w działach medycznych międzynarodowych koncernów farmaceutycznych zarówno w Polsce jak i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestniczył w audytach krajowych i międzynarodowych o charakterze compliance jak i anticorruption a w okresie 2012 – 2014 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego PASMI (organizacja skupiająca Producentów Leków Bez Recepty), gdzie przeprowadzał postępowania dyscyplinarne związane z naruszeniem Statutu oraz prowadzeniem niezgodnej z prawem i Statutem reklamy leków.

Na początku kariery zawodowej związany były z Olsztynem. Po ukończeniu studiów medycznych w 1994 r. pracował w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie do czasu strajku anestezjologów w 1998 r., w którym aktywnie uczestniczył. Jestem członkiem Warmińsko Mazurskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Publikacje i doniesienia naukowe z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej:

1/Kaczyński K., Czy jeszcze coś nowego możemy się dowiedzieć o biostymulatorach nieautologicznych? – przegląd EBM. II MIĘDZYNARODOWY e-KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI‐AGING, 25-27.09.2020

2/Kaczyński K., Miejsce lasera Nd:YAG w gabinecie medycyny estetycznej – doświadczenia własne. II MIĘDZYNARODOWY e-KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI‐AGING, 25-27.09.2020

3/Padlewska K., Kaczyński K., Biostimulation: autologous & non autologous preparations. Boxing Ring. I MIĘDZYNARODOWY e-KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI‐AGING, 25-27.09.2020

4/Bartoletti E., Czuwara J., Ignaciuk A., Kaczyński K., Pickett A., Botulinum toxin, Experts’ Pannel. I MIĘDZYNARODOWY e-KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI‐AGING, 25-27.09.2020

5/Kaczyński K., Final results of a study evaluating the efficacy & safety of mixture of amino acids and sodium hyaluronate in combined therapy of skin aging treatment. SIME 2020, WEB Congress

6/Kaczyński K., Aminokwasowa terapia zastępcza – czy możemy żyć z tobą czy bez ciebie? XXI MIĘDZYNARODOWY KONGRES DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ I MEDYCYNY ANTI-AGING. 6-8 marzec 2020. Warszawa, Polska

7/Kaczynski K., Effectiveness and safety of dual protocol with HIFU technology: study results on the Polish population. IMCAS, 30.01-1.02. Paris, France

8/Kaczynski K., Final results of study evaluating efficacy and safety of mixture of amino acids and sodium hyaluronate in combined therapy of skin aging treatment. E-Poster. IMCAS, 30.01-1.02. Paris, France

9/Ignaciuk A., Olszański R., Rybak Z., Jankowiak W., Sznelewski P., Piotrowska-Potapczyk I., Szczepanowska K., Kaczyński K. Recommendations of the polish society of aesthetic and anti-aging medicine concerning the application of fillers in difficult areas: eye, glabella and temple. WIAD LEK 2019;72(12 cz 1):2383-2391

10/Kaczynski K., Effectiveness and safety of HIFU technology – presentation of the study results on the Polish population. 22nd World Congress of Aesthetic Medicine, Warsaw, Poland, 26-29 of September 2019
11/Kaczynski K., Jalupro amino acids replacement therapy – could we live with or without you? 22nd World Congress of Aesthetic Medicine, Warsaw, Poland, 26-29 of September 2019

12/Kaczynski K., Pala P., Pawelczyk-Pala K. Final results of an observational study evaluating the efficacy and safety of patented cluster of non-crosslinked hyaluronic acid with amino acids in facial photo-aging treatment. 40 SIME Congress, Rome, Italy, 17-19 May 2019

13/Kaczyński K., Pawełczyk-Pala K. Wyniki końcowe badania obserwacyjnego oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo opatentowanego klastra niesieciowanego kwasu hialuronowego z aminokwasami w terapii fotostarzenia twarzy. XX MIĘDZYNARODOWY KONGRES DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ I MEDYCYNY ANTI-AGING. 8-10 marzec 2019. Warszawa, Polska

14/Kaczyński K., Sunekos – innowacyjny system regeneracji macierzy pozakomórkowej skóry – skuteczność i bezpieczeństwo poparte badaniami klinicznymi. Aesthetica, 5 (29), s. 68-75.

15/Kaczyński K., Ignaciuk A. Co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie HIFU na podstawie literatury? XVIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. 27-30 wrzesień 2018, Warszawa, Polska.

16/Kaczyński K., Rajkowska K., Pala P., Pawełczyk-Pala K. Wstępna analiza wyników obserwacyjnego badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania wyrobu medycznego Sunekos 200 w leczeniu objawów fotostarzenia skóry twarzy na populacji polskiej. AAAAM, 3/2018. s. 52-57.

17/Kaczyński K. Wyniki końcowe badania Plasma BT w niechirurgicznej blefaroplastyce powieki górnej. AAAAM, 3/2018. s. 52-57. s. 118-123.

18/Kaczynski K., Ignaciuk A. Final results of an observational study evaluating the efficacy and safety of a new plasma generator used in non-surgical blepharoplasty in Polish patients. 12th International Caucasian Congress on Plastic Surgery and Dermatology Kolkhida, July 6-8, 2019, Tbilisi, Georgia

19/Kaczynski K., Ignaciuk A. HIFU – what we know about its efficacy and safety based on literature review? 39 SIME Congress, Rome, Italy, 18-20 May 2018

20/Kaczynski K., Ignaciuk A. Results of an observational study evaluating the efficacy and safety of a plasma generator used in non-surgical blepharoplasty in Polish patients. 39 SIME Congress, Rome, Italy, 18-20 May 2018

21/Kaczyński K., Prezentacja wyników końcowych badania z zastosowania plazmy w niechirurgicznej blefaroplastyce powieki górnej. Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging. XIX Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 9-11 marzec 2018. Warszawa, Polska.

22/Kaczynski K., Ignaciuk A., Final results of an observational study evaluating the efficacy and safety of a new plasma generator used in non-surgical blepharoplasty in Polish patients. IMCAS World Congress, Paris, France, 1-3 February 2018

23/Kaczynski K., Do we have gold standard in anesthesia for the upper eyelid blepharoplasty performed with plasma generators? IMCAS World Congress, Paris, France, 1-3 February 2018

24/Kaczynski K., Interim analysis of an observational study evaluating the efficacy and safety of a plasma generating device for non-surgical upper eyelid blepharoplasty in a Polish population. AAAAM, 4/2017

25/Kaczynski K., Off-label drugs use in the aesthetic medicine practitioner’s office – patient’s right to treatment according to current medical knowledge and physician’s liability resulting from off-label treatment. AAAAM, 3/2017

26/Kaczynski K., The use of plasma in non-surgical blepharoplasty – a case study. AAAAM, 3/2017

27/Kaczynski K., Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania Plasma BT® w niechirurgicznej blefaroplastyce górnej powieki na populacji polskiej. Prospektywne Otwarte Badanie Obserwacyjne oceniające zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego Plasma BT®. Doniesienie naukowe. ICAAM, 10.2017

28/Kaczynski K., Ignaciuk A., Kolagen i jego rola w organizmie człowieka. FOOD FORUM 4(20)/2017

29/Kaczynski K., Niechirurgiczna blefaroplastyka z wykorzystaniem zimnej plazmy. NOVA NEWS. 2017

30/Kaczynski K., Aesthetic medicine procedures performed by unlicensed individuals – legal gap or ignorance of the law. AAAAM, 1/2017

Badania o charakterze nieinterwencyjnym z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej:

1/Nr Protokołu: Laserat® 2020-01 – główny badacz i autor protokołu badania: Krzysztof Kaczyński. Assessment of effectiveness of Laserat® cream in post CO2 lasertreatment care. A Prospective Open-label Clinical Observation evaluating post CO2 laser treatment cream in the clinical practice.

2/Nr Protokołu: Jalupro® 2019-01 – główny badacz i autor protokołu badania: Krzysztof Kaczyński. Assessment of effectiveness and safety of Jalupro® in combination with Jalupro®HMW in facial skin photo-aging treatment. A Prospective Open-label Observational Study to evaluate use of Jalupro® in combination with Jalupro®HMW in the clinical practice.

3/Nr Protokołu: Liftera Advance® 2019-01 – główny badacz i autor protokołu badania: Krzysztof Kaczyński. Assessment of effectiveness and safety of Liftera Advance® HIFUin non-surgical face lifting. A Prospective Open-label Observational Study to evaluate use of Liftera Advance® HIFU in the clinical practice.

4/Nr Protokołu: Singfiller® 2018-01 – główny badacz i autor protokołu badania: Krzysztof Kaczyński. Assessment of effectiveness and safety of Singfiller® fillers used for facial tissue augmentation on the Polish population. A Prospective Open-label Observational Study to evaluate use of Singfiller® medical device in the clinical practice. Badanie przerwane po fazie follow-up na wniosek sponsora z powodów komercyjnych.

5/Nr Protokołu: SuneKOS®200 2018-01 – główny badacz i autor protokołu badania: Krzysztof Kaczyński. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania SuneKOS®200 w leczeniu objawów fotostarzenia skóry twarzy na populacji polskiej. Prospektywne Otwarte Badanie Obserwacyjne oceniające zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego SuneKOS®200.

6/Nr Protokołu: Plasma BT® 2017-01 – główny badacz i autor protokołu badania: Krzysztof Kaczyński. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania Plasma BT® w tzw. niechirurgicznej blefaroplastyce górnej powieki na populacji polskiej. Prospektywne Otwarte Badanie Obserwacyjne oceniające zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego Plasma BT®.