PTMEiAA XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEiAA Walne zebranie...

11 stycznia 2020

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEiAA Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMEiAA

11 stycznia 2020 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie, w ramach kształcenia ustawicznego lekarza medycyny estetycznej, odbyła się zorganizowana przez PTMEiAA i PSME XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników, liczni wykładowcy oraz firmy: AntiAging Institute Sp. z o.o., Fenice Sp. z o.o., Infinita, Massmedica, Medical Brokers, Metrum CryoFlex, Miralex, NewU, Revolax i Urgo Aesthetics, których stoiska, jak zwykle, cieszyły się zainteresowaniem.