PTMEiAA XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEiAA i PSME

08 czerwca 2019

XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTMEiAA i PSME

W dniach 8–9 czerwca 2019 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie, w ramach kształcenia ustawicznego lekarzy medycyny estetycznej, odbyła się XXIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, zorganizowana przez PTMEiAA i PSME. Wzięło w niej udział ok. 150 uczestników, liczni wykładowcy oraz firmy: AntiAging Institute Sp. z o.o., Chemport AG Noviere, Fenice Sp. z o.o., General Topics, Infinita, ISO-LAB, LEAFUTUR, Lipid Systems, Metrum CryoFlex, NestBank, Revolax, SkinSolution, SKINTEC i Urgo Aesthetics, których stoiska jak zwykle cieszyły się zainteresowaniem.