Nasze wydawnictwaKwartalnik – Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine (AAAAM)

Publikacje w nim zawarte poruszają praktyczne oraz teoretyczne (naukowe) zagadnienia istotne z punktu widzenia lekarza medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Unikalne cechy kwartalnika:

  • jedyne czasopismo branżowe w medycynie estetycznej i anti-aging skierowane wyłącznie do lekarzy,
  • źródło aktualnej wiedzy na tematy związane z medycyną estetyczną, pozwalające pogłębić wiadomości w zakresie procedur, technik, najnowszych rozwiązań w branży,
  • szeroki zakres tematyczny poruszający także aspekty psychologiczne, prawne, etyczne i marketingowe prowadzonej działalności leczniczej.

Periodyk zawiera stałe rubryki:

  • przegląd prasy zagranicznej – omówienie artykułów z pokrewnych czasopism na świecie,
  • serwis informacyjny zawierający doniesienia o najnowszych odkryciach i osiągnięciach medycyny estetycznej i anti-aging,
  • rzetelna informacja rynkowa traktująca o nowych produktach i urządzeniach niezbędnych w pracy lekarza medycyny estetycznej.

Czasopismo zawiera także informator o kongresach, sympozjach i szkoleniach z dziedziny medycyny estetycznej i anti-aging organizowanych w kraju i na świecie.

Więcej informacji na stronie czasopisma: www.aaaam.pl


Publikacje Naukowe

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Pierwszy w Polsce podręcznik dla lekarzy medycyny estetycznej

Alessio Redealli, Andrzej Ignaciuk "Medycyna estetyczna"
Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, Warszawa 2010 r.
Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie

podręcznik-dla-lekarzy-medycyny-estetycznej-Alessio-Redealli-Andrzej-Ignaciuk

W książce – poprzez liczne fotografie i szczegółowy opis zastosowanej procedury – zostały zaprezentowane najczęściej wykonywane zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej. W dokładny, praktyczny i zrozumiały sposób przedstawione zostało w nim to, co najważniejsze, by w bezpieczny sposób uzyskać jak najlepszy efekt.

W podręczniku Czytelnicy znalazły się także wykazy tego, co jest potrzebne do wykonywania zabiegów i zawodu lekarza medycyny estetycznej – od wzorów zgody na zabieg, których treść została skonsultowanych z polskim prawnikiem, po tabele zawierające preparaty i materiały użyteczne w praktyce.

 

Publikacje Okolicznościowe

Sekcja Medycyny Estetycznej PTL i jej wkład w rozwój medycyny estetycznej w Polsce w latach 1993-2010

Wydawnictwo PTMEiAA 2010 r.
Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie

Sekcja-Medycyny-Estetycznej-PTL-Wkład-w-rozwoj-medycyny-estetycznej
Monografia wydana specjalnie z okazji zakończenia działalności Sekcji Medycyny Estetycznej przy PTL w 2010 roku. W książce znalazły się: dane historyczne, historia organizacji kongresów w latach 1996-2010, działalność Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i wykaz absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2004-2008, nasza współpraca z innymi towarzystwami naukowych, nasze inicjatywy, obecność w mediach i na kongresach zagranicznych oraz nasze wydawnictwa.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014