PTMEiAA Aktualności 13 maja 2023 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Aktualności

nadzwyczajne_zebranie_czlonkow_13_05_2023
10 maja 2023

13 maja 2023 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie oddział w Warszawie (uprzednio i dalej jako: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 51 ust. 3 pkt 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w zw. z § 5 ust. 5 Regulaminu Pracy Zarządu Towarzystwa, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 13.05.2023 r., które odbędzie się w Hotelu Marriott. przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00 – 697 Warszawa, o godz. 19:00 w pierwszy termin, a o godz. 19:30 w drugim terminie, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
  5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2022 r.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Zasadniczym celem Zebrania jest wynikający z obowiązku statutowego wybór delegatów PTMEiAA jako Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za 2022 r.

Informacje porządkowe:

  1. Wydawanie kart do głosowania, na podstawie dokumentu tożsamości, rozpocznie się o godzinie 18:30.
  2. W oparciu o art. 96 w zw. z art. 95 §1 i § 2 Kodeksu Cywilnego istnieje możliwość reprezentacji nieobecnego w trakcie obrad członka Towarzystwa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo pozostawić prosimy organizatorom w trakcie podpisywania listy obecności. Na jego podstawie wydany zostanie pełnomocnikowi dodatkowy mandat uczestnika Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Pełnomocnictwo Może być również dostarczone w postaci skanu lub kopii mailem, a w oryginale pocztą do sekretariatu Towarzystwa. Może być również opatrzone podpisem elektronicznym.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania.