XXI Konferencja naukowo-szkoleniowa PTMEIAA i PSME w WarszawieRekomendacje

W dniach 12-13 maja 2018 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w ramach kształcenia ustawicznego lekarza medycyny estetycznej, odbyła się XXI, zorganizowana przez PTMEiAA i PSME konferencja naukowo-szkoleniowa. W konferencji wzięło udział około 100 uczestników, wykładowcy z Niemiec, Ukrainy i Polski oraz firmy: AntiAging Institute Sp. z o.o., Biotec Lasers Polska,  Fenice Sp. z o.o., ISO-LAB, ITP. Biomedical Company, KT Medical, LEAFUTUR, Medical Brokers,Merz Aesthetics/Urgo Aesthetics, Metrum CryoFlex, SuperNova i Wydawnictwo Kwintesencja Sp. z o.o., których stoiska, jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Po przywitaniu uczestników przez dr. Andrzeja Ignaciuka, konferencja rozpoczęła się od przedstawienia rekomendacji w medycynie estetycznej przygotowanych przez PTMEiAA. W dyskusji z uczestnikami konferencji udział wzięli: dr Andrzej Ignaciuk – lider grupy Wypełniacze – trudne okolice: oko, gładzizna, skroń,  prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański  - lider grupy Toksyna botulinowa – zastosowanie w 1/3 górnej twarzy, dr Waldemar Jankowiak – lider grupy Toksyna botulinowa – zastosowanie w 2/3 dolnych twarzy  oraz dr Piotr Sznelewski – lider grupy Laser CO2- wskazania w medycynie estetycznej. 

W drugiej sesji porannej, dr Piotr Sznelewski (LEA Futur) przedstawił wykład „Osoczebogatopłytkowe w połączeniu z kwasem hialuronowym. Regeneris Cellular Matrix—medycyna oparta na faktach, protokoły zabiegowe”. 

Nasi goście z Ukrainy – prof. Vladimir Tsepkolenko i dr n. biologicznych Dmitry Pykhteyev zaprezentowali podstawy medycyny regeneracyjnej (pojęcie medycyny regeneracyjne, mechanizmy starzenia się skóry, standardy naturalnej regeneracji skóry), produkty biotechnologiczne oraz ich rolę w medycynie estetycznej (produkty biotechnologiczne, autologiczne czynniki wzrostu pobrane z płytek krwi pacjentów (PrP, PGF, AGF), autologiczne fibroblasty oraz ich rolę w rozwiązywaniu    problemów estetycznych, sposoby aplikacji produktów technologii komórkowej w medycynie estetycznej, rolę metod diagnostycznych w wyborze terapii), omówili komórki macierzyste w medycynie estetycznej i ich rolę w kompleksowym leczeniu (pojęcie komórki macierzystej, zastosowanie komórek macierzystych w korekcji stanów patologicznych wymagających regeneracji tkanek, choroby i działy medyczne wykorzystujące komórki macierzyste w kompleksowo prowadzonej terapii) oraz bezpieczeństwo produktów biotechnologicznych (koncepcję i strukturę laboratorium biotechnologicznego, metody oceny jakości i bezpieczeństwa hodowli komórkowych i prowadzenie dokumentacji hodowli komórkowych). Sesję zamknął Friedrich von Hahn (SuperNova), który wygłosił wykład na temat wyznaczania nowych standardów w przezskórnym dostarczaniu leków.

Po przerwie na lunch, pierwszą sesję popołudniową rozpoczęli: prof. Vladimir Tsepkolenko i dr n. biologicznych Dmitry Pykhteyev prezentując neofibrolifting – opatentowaną technologię odmładzania skóry (autorska metoda autologicznych zastosowań czynników wzrostu w medycynie estetycznej z wykorzystaniem AMC i fibroblastów w odmładzaniu skóry). Następnie prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz omówił terapie komórkowe ze wspomaganiem nanotechnologicznym i obrazowaniem molekularnym, a dr n. med. Igor Łoniewski próbował odpowiedzieć na pytanie – czy bakterie mogą wpływać na regenerację organizmu? Kolejny wykład prof. dr hab. n. med. Macieja Kurpisza dotyczył terapii komórkowych chorób nerwowo-degeneracyjnych oraz stosowania immunomodulacji. Ostatni wykład należał do dr. Piotra Sznelewskiego (ITP SA), który zaprezentował lasery pikosekundowe w medycynie estetycznej – Pico Discovery from Quanta. 

Na zakończenie sobotniej konferencji odbyły się obrady okrągłego stołu dotyczące aktualności w technologiach laserowych, w której udział wzięli: dr Waldemar Jankowiak, dr Krzysztof Kaczyński, dr Piotr Kończak, dr Krzysztof Łuksza i  dr Piotr Sznelewski.

W niedzielę, odbyła się część szkoleniowa konferencji, podczas której dr Andrzej Ignaciuk (LEA Futur) wykonał korekcję ust i ich okolic za pomocą kwasu hialuronowego StylAge i ergonomicznej strzykawki Bi-SOFT Technology. Następnie,  dr Anna Płatkowksa-Szczerek (AntiAging Institute) przedstawiła Prostrolane Inner-B – innowacyjny sposób likwidacji lokalnych złogów tłuszczowych. Ponownie, dr Andrzej Ignaciuk (Merz Aesthetics/Urgo Aesthetics), zaprezentował zabieg korekcji okolicy ust i oczu przy użyciu połączonych substancji kwasu hialuronowego Belotero i toksyny botulinowej Bocouture. Z kolei,  dr Andrzej Ilków (ITP SA) przedstawił komórki macierzyste pozyskiwane z komórek tłuszczowych – możliwości zabiegowe i rezultaty terapii. Konferencję zakończyła mec. Patrycja Lubieniecka, która przedstawiła RODO w medycynie estetycznej oraz aspekty prawne i wdrożeniowe ustawy.

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014