XVIII Konferencja naukowo-szkoleniowa PTMEIAA i PSME w WarszawieW dniach 4-5 lutego 2017 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w ramach kształcenia ustawicznego lekarza medycyny estetycznej, odbyła się XVIII, zorganizowana przez PTMEiAA i PSME konferencja naukowo-szkoleniowa. W konferencji wzięło udział około 200 uczestników, wykładowcy z Włoch i Polski oraz firmy: Antiaging Institute Sp. Z O.O., Medical Brokers, Metrum – Cryoflex, “Lm&Nt Lasers, Microwaves And New Technologies”, Enecolis, Polmax, Infinita, Itp Biomedical Company, Image Group, Nest Bank i Innovapharm, których stoiska, jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Konferencja rozpoczęła się od obrad okrągłego stołu poświęconych zastosowaniu materiałów wypełniających w korekcji defektów estetycznych twarzy. W dyskusji, której kanwą był wykład dr. Kamila Pietrasika o elementach anatomii twarzy ważnych dla bezpieczeństwa zabiegów z użyciem tzw. wypełniaczy udział wzieli: prof. Giuseppe Sito, prof. Raffaele Rauso, dr Giovanni Salti, dr Maurizio Berlanda, dr Waldemar Jankowiak, dr Cezary Pszenny oraz dr Andrzej Ignaciuk. Podczas obrad omawiano możliwości przeprowadzenia zabiegów korekcyjnych w poszczególnych okolicach twarzy.

Druga sesja sobotnia rozpoczęła się od wykładu prof. Pawła Surowiaka, który dokonał analizy danych na temat kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej. Nastepnie prof. Giuseppe Sito zaprezentował zastosowanie kwasu hialuronowego w estetyce, a prof. Giovanni Salti zastosowanie wypełniaczy w korekcji okolicy oczu. Sesje zakończtł wykład prof. Raffaele Rauso na temat niechirurgicznej korekcji nosa przy użyciu wypełniaczy. 

W sesji trzeciej, dr Maurizio Berlanda wygłosił dwa wykłady: pierwszy na temat nici podwieszająco-wchłanialnych i niewchłanialnych nici, ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich, a drugi na temat liftingu twarzy i szyi przy zastosowaniu elastycznych nici podwieszających. Następnie, dr Agnieszka Wasilewska omówiła zmiany skórne w praktyce lekarza medycyny estetycznej z perspektywy chirurga, a dr Ewa Skrzypek zastosowanie hialuronidazy w gabinecie lekarza estetyka. 

W ostatniej sesji sobotniej wystąpili: dr Edyta Kutera, która omówiła zmiany w obrębie twarzoczaszki w przebiegu procesu starzenia i przedstawiła metody terapeutyczne, dr Krzysztof Kaczyński wskazał na problem wykonywania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione (luka w prawie czy jego nieznajomość?), a dr Piotr Sznelewski  poprowadził dyskusję na temat bezpieczeństwa w zabiegach laserowych. 

Po zakończeniu sesji naukowych, dr Krzysztof Kaczyński przedstawił prezentację projektu powołania Rady Programowej PTMEiAA ds. Rekomendacji. Mowa o cennej inicjatywie PTMEiAA,  mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług lekarzy medycyny estetycznej. W skład Rady Programowej weszli: prof. dr hab. med. Romuald Olszański, prof. dr hab. med. Zbigniew Rybak, prof.  dr hab. Marek Chmaj, prof.  dr hab. med. Halina Car, dr n. med. Ewa Skrzypek, dr Waldemar Jankowiak, dr Andrzej Ignaciuk, dr Piotr Sznelewski oraz dr Krzysztof Kaczyński. Zadaniem Rady Programowej będzie zdefiniowanie zakresu tematycznego Rekomendacji oraz kierowanie Zespołami roboczymi, które opracują poszczególne tematy. Na zakończenie swojego wykładu dr Kaczyński przedstawił zespoły robocze oraz tytuły Rekomendacji, które powstaną w pierwszej kolejności, a mianowicie :  „Toksyna botulinowa – zastosowanie w  1/3 górnej części twarzy”; „Toksyna  botulinowa – zastosowanie w 2/3 dolnej części twarzy”; „Hialuronidaza – wskazania w medycynie estetycznej”; „Wypełniacze  – trudne okolice –  okolice oka, gładzizna, skroń”; „Laser CO2 –wskazania w medycynie estetycznej”; „Powikłania po wypełniaczach”. W dyskusji po wykładzie Dr Ignaciuk i Dr Jankowiak podkreślili potrzebę powstania rekomendacji i wyrazili nadzieję, że publikacja pierwszych Rekomendacji nastąpi jeszcze w 2017 roku.

Sobotnie obrady zakończyło przedstawienie przez dr. Andrzeja Ignaciuka i dr. Waldemara Jankowiaka spraw bieżących PTMEiAA.

W niedzielę, konferencję zdominowały pokazy praktyczne. Dr Waldemar Jankowiak zademonstrował korekcję estetyczną ust przy pomocy kwasu hialuronowego. Dr Bartosz Pawlikowski przedstawił nową generację kwasu hialuronowego Neauvia w teorii i praktyce podczas pokazu.

Prof. Giuseppe Sito wykonał korekcję okolicy skroniowej, a dr Giovanni Salto korekcję okolicy okołooczodołowej, w obydwu okolicach przy pomocy kwasu hialuronowego. Następnie, dr Andrzej Ignaciuk wykonał pokaz praktyczny korekcji bruzd nosowo-wargowych i okolicy szczękowo-jarzmowej, a dr Cezary Pszenny korekcję okolicy żuchwowej – również w obu przypadkach z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014