Porozumienie ponad podziałamiUWAGA, JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WIADOMOŚCI, JAKĄ MAM PRZYJEMNOŚĆ PRZEKAZAĆ!!!

Koleżanki i Koledzy lekarze, PAMIĘTNY DZIEŃ !!!!

Przy udziale Prezes PTD, Prezes SLDE, Prezesa PTMEiAA, dwóch vice-prezesów NIL, Pezesa NSL oraz licznych prawników udało się zaproponować definicje Medycyny Estetycznej oraz „kto może ją praktykować”, a także inne propozycje legislacyjne z tym związane.

Medycyna Estetyczna jest zespołem świadczeń zdrowotnych, wiążących się z ingerencją w tkanki ludzkie, wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, służącym przywracaniu  lub poprawie fizycznego, umysłowego i społecznego samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego wyglądu.

Wielkie wydarzenie ponad podziałami! Vivat Medycyna Estetyczna!
Emocje nie pozwalają mi dalej kontynuować, niech mówią zdjęcia..

 

nil

 

nil14 nil17 nil16nil15

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014