Piątkowa transmisjaKoleżanki i Koledzy,

Święta za nami i nadeszła pora na wprowadzenie do naszej grupy nowej energii. Mam dla wszystkich ciekawą propozycję: life streaming w najbliższy piątek 17 kwietnia, o godzinie 19.30.

Chciałbym, żebyśmy w gronie ekspertów podyskutowali o tym, jak wrócić do aktywności w medycynie estetycznej w czasach Covid-19.

Oto propozycje tematów , które według mnie trzeba poruszyć (proszę zgłaszać także Wasze propozycje):

– kiedy można wrócić do przerwanej aktywności lekarskiej w zakresie medycyny estetycznej,
– jakiego rodzaju pomocy można oczekiwać ze strony Państwa w czasie zawieszenia aktywności i jakiej po jej wznowieniu,
– jaka jest ochrona prawna lekarza w dobie epidemii, jakiego rodzaju dyrektywy, zarządzenia są (jeżeli są) wprowadzone w tym okresie, dotyczące naszej aktywności zawodowej,
– jaka jest aktualnie sytuacja w zakresie diagnostyki zakażenia, jakiego rodzaju testy i badania są istotne, wiążące dla lekarza,
– jakie elementy wywiadu i jakie objawy przeszłe i bieżące są istotne dla lekarzy mających kontakt z pacjentem,
– jakiego rodzaju screening telefoniczny należałoby przeprowadzić przed spotkaniem z pacjentem,
– jakiego rodzaju pisemną zgodę (o ile taka miałaby jakiekolwiek znaczenie) trzeba uzyskać od pacjenta,
– jak przygotować personel i gabinet do ponownego otwarcia i funkcjonowania (zachowanie, higiena, codzienna dezynfekcja miejsca pracy, informacja dla pacjenta o zasadach dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu, także co używać, jakie produkty itd.)
– środki, materiały i urządzenia zmniejszające ryzyko zakażenia dla nas i dla pacjentów (jakie, o jakich charakterystykach i certyfikatach).

W mojej opinii jest to ważne, abyśmy byli dobrze przygotowani do reaktywacji naszych gabinetów, dlatego postanowiłem wspólnie, wraz z ekspertami stworzyć pewnego rodzaju ścieżkę postępowania. Co o tym myślicie? Czy macie kogoś do zaproponowania jako ekspertów? Ja mam kilku, ale czekam również na Wasze propozycje.

Zdrowia i optymizmu pomimo wszystko,
Andrzej Ignaciuk

 

REGULAMIN GRUPY:

  1. Uczestnikami grupy mogą być wszyscy lekarze członkowie PTMEiA-A, podpisujący się własnym imieniem i nazwiskiem.
  2. Po 30 czerwca 2020 r. uczestnikami grupy mogą być lekarze członkowie PTMEiA-A z uregulowaną składką członkowską za 2020 rok.
  3. Uczestników grupy obowiązuje regulamin użytkownika facebooka.
  4. Uczestników obowiązują zasady zachowania wynikające z zasad współżycia społecznego, przysięgi Hipokratesa, przynależności do środowiska lekarskiego i ochrony jego dobrego imienia.
  5. Wpisy, które bedą w sprzeczności z w/w ustaleniami zostaną usunięte a ich autorzy wykluczeni z możliwości uczestnictwa w w/w grupie.
  6. Wszelkie informacje oraz zdjęcia z dokumentacji pacjentów nie mogą być w żaden sposób udostępnianie ani kopiowane.
© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014