Lekarze w potrzebie – propozycja PTMEiAASzanowni Państwo,
chcielibyśmy zwrócić się do Państwa z następującą prośbą, która jest postulatem członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną wielu lekarzy mających główną aktywność w zakresie medycyny estetycznej, którzy w obecnej sytuacji epidemiologicznej dobrowolnie i odpowiedzialnie zawiesili swoją działalność, którzy też często współpracują ze służbami medycznymi w zwalczaniu epidemii, zwracam się w imieniu PTMEiA-A z propozycją podjęcia współpracy z w następującym zakresie:

  • zmniejszenia stawki ubezpieczenia od procedur medyczno-estetycznych dla lekarzy,
  • zawieszenia i rozłożenia na większą liczbę rat spłat leasingów dotyczących wyposażenia i urządzeń, które mamy w gabinetach,
  • zmniejszenie cen za produkty i leki wykorzystywane w naszej działalności na okres np. 6 m-cy,
  • współpracy przy utworzeniu przez firmę/bank/ubezpieczenie funduszu pomocy finansowej (kredyt na dobrych warunkach) dla naszych lekarzy (członków PTMEiAA) na prowadzenie działalności.

Z naszej strony proponujemy nadanie tytułu Firmy Przyjaznej Lekarzom oraz możliwość współpracy reklamowej.
Zaproponowane działania są w formie „roboczej”. Bylibyśmy zobowiązani móc je z Państwem omówić i dopracować w dogodnym dla Państwa terminie.

Z wyrazami szacunku

Dr Andrzej Ignaciuk
Prezes PTMEiA-A

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014