Lekarze medycyny estetycznej ostrzegająPolskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging ostrzega pacjentów oraz potencjalnych klientów przed poddawaniem się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej (w gabinetach) u osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Produkty stosowane podczas zbiegów, takie jak toksyna botulinowa i kwas hialuronowy, są dostępne tylko dla lekarzy. Oba preparaty, ze względu na możliwe niepożądane skutki ich podania, mogą być stosowane i podawane tylko przez lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną, w profesjonalnie przygotowanych gabinetach, po przeprowadzeniu odpowiednich kwalifikacji pacjenta do zabiegu, oceny jego stanu zdrowia i poinformowaniu go o możliwych działaniach niepożądanych (skutkach) i występującym ryzyku zabiegu (lekarski obowiązek informowania).

Takie samo postępowanie lekarza winno mieć miejsce w przypadku innych zabiegów medycyny estetycznej i preparatów do nich stosowanych (np. mezoterapii), ponieważ ich stosowanie może wpłynąć na organizm człowieka w sposób bardziej intensywny i zdecydowany niż tradycyjne kosmetyki.

W ostatnim czasie Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging z uzasadnionym niepokojem odnotowuje wzrost zgłoszeń od pacjentów, którzy doświadczyli negatywnych skutków zabiegów wykonywanych przez osoby, które nie mają nic wspólnego z medycyną. Certyfikaty i dyplomy, którymi reklamują się osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia, nie mają żadnych podstaw prawnych i wprowadzają pacjentów w błąd. 

Legalność takich zabiegów budzi uzasadnione wątpliwości – czego wyrazem jest stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25.04.2014 roku i zwrócenie się lekarzy zajmujących się zawodowo medycyną estetyczną do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych w tym zakresie. PTMEiAA apeluje do pacjentów, aby sprawdzali kwalifikacje zawodowe osób, u których wykonują, czy też chcą wykonać określone zabiegi.

Tylko odpowiednio przygotowany lekarz zajmujący się medycyną estetyczną gwarantuje pacjentowi bezpieczeństwo wykonania zabiegu, a także daje rękojmię posiadania stosownej wiedzy i odpowiednich umiejętności zawodowych, gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie zabiegu.

OTMEiAA deklaruje także przygotowanie programu pomocy dla osób poszkodowanych działaniami pseudo-specjalistów i prosi o zgłaszanie się takich osób do PTMEiAA.

W imieniu zarządu i członków
Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr Andrzej Ignaciuk

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014