ApelSzanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Medycyna estetyczna jest obecna na świecie od około 40 lat. Polscy lekarze zajmują się  nią już od 25 lat.

PTMEiAA PTL, kontynuując działalność SME PTL, liczy blisko 1400 członków. Jest  największym i jednocześnie jednym z najbardziej aktywnych tego typu towarzystw w  Europie. Staramy się nadać tej może już nie tak nowej, ale wciąż zmieniającej się  dziedzinie medycyny jak najwięcej godności i powagi charakteryzującej działania  lekarskie. Dbamy o to, by być równoprawnymi, stosującymi w swojej praktyce zasady  naukowe i etyczne, członkami społeczności lekarskiej.

Od 20 lat co roku organizujemy największy kongres medycyny estetycznej w tej części  Europy. Zawsze uczestniczy w nim średnio 800 lekarzy. Od 13 lat prowadzimy, obecnie  trzyletnią, Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL, którą ukończyło ponad 400  lekarzy. Już dziewiąty rok wydajemy naukowy kwartalnik „Academy of Aesthetic and Anti  Aging Medicine”. Mamy też nasz „Newsletter”.

Promujemy, wykorzystując również media, etyczne postawy wśród naszych kolegów.  Nawiązujemy relacje z innymi towarzystwami medycznymi z kręgu estetyki lekarskiej w  celu podejmowania wspólnych działań na tym polu.

Zdajemy sobie sprawę, że z formalno­medycznego punktu widzenia medycyna estetyczna ma nieuregulowany charakter. Niewątpliwie ułatwia to powstawanie nadużyć  medialnych i zaliczanie do tej dziedziny działań, które z medycyną nie mają nic  wspólnego. Wobec tego problemu nie możemy pozostać obojętni.

Zabiegamy o to, żeby medycyna estetyczna była postrzegana jako medycyna przez duże  „M”, miała wszystkie cechy szlachetnej sztuki leczenia i pomagania społeczeństwu.  Czynimy to, mimo wielu przeciwności. Nierzadkie są przypadki, gdy medycynę estetyczną  praktykują lekarze bez specjalistycznego przygotowania w tym zakresie, że osoby bez  dyplomu lekarza wykonują zabiegi medyczne etc. Spotykamy się, niestety, z naszym  zdaniem, bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem zbyt wielu lekarzy, którzy niszczą  kruchą konstrukcję, jaką jest medycyna estetyczna. Zachowaniem bardzo często  pozostającym w sprzeczności z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Do takich przypadków należy m.in.: przypisywanie sobie nieprawdziwych zasług, autopromocja niemająca oparcia w faktach, zachowanie nielicujące z powagą zawodu  lekarza, zysk jako główny cel działania, brak skromności w relacjach międzyludzkich, wygłaszanie opinii przy ewidentnym braku znajomości tematu.

Zachowanie takie, spotęgowane mocą mediów szukających sensacji i czerpiących z tego  korzyści, czyni wiele szkód w wizerunku medycyny estetycznej, mozolnie i nie bez  problemów budowanym od 25 lat. Często informują nas o tym pacjenci.

Wiemy, że Państwo ­ Koleżanki i Koledzy Lekarze ­ są świadkami takich wydarzeń i mają  podobne odczucia.

Apelujemy do środowiska lekarskiego o zajęcie stanowiska w rzeczonej sprawie i o  ponowne nakreślenie, a raczej przypomnienie ram, w jakich powinniśmy się poruszać.  Naszą powinnością jest rzetelne wykonywanie zawodu lekarza ­ tak, aby nie wyrządzać  szkody jego powadze i godności.

Andrzej Ignaciuk
Prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014