Andrzej IgnaciukUkończył AM w Lublinie w 1982 roku, do 1987 pracował w Klinice Obserwacyjnej AM w Lublinie, zdał egzamin specjalizacyjny i od 1987 do 1998 r. przebywał w Rzymie. W 1992 r. ukończył Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie i uzyskał tytuł doktora medycyny. W Rzymie ukończył 4-letnią Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej. W 1993 roku był jednym z inicjatorów powstania SME PTL. W 2002 roku inauguruje PSME PTL, której jest dyrektorem.

Uczestnik wielu kongresów medycyny estetycznej na całym świecie, organizator dwunastu kongresów medycyny estetycznej w Polsce. Współautor pierwszego polskiego podręcznika pt. ”Medycyna Estetyczna”. Redaktor polskich wydań licznych wydawnictw z zakresu medycyny estetycznej. Członek rad programowych wielu periodyków z tej dziedziny. Wykładowca: kursu medycyny estetycznej Uniwersytetu Wysp Balearów na Majorce, kursów doskonalących w zakresie medycyny estetycznej Rzymskiej Izby Lekarskiej, we WSOZ w Warszawie oraz PSME PTL.

Członek Komitetu Naukowego i wykładowca kursu dietetyki klinicznej (Szkoła Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Rzymie Campus Bio-Medico). Pełnił funkcję wiceprezesa Union Internationale de Medicine Estethique. Aktualnie jest prezesem PTMEiAA oraz wiceprezesem Zarządu Głównego PTL.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014