15 członków założycieliProf. C. A. Bartoletti – ówczesny dyrektor Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy Międzynarodowej Fundacji Ftebenfratelli w Rzymie, Prezydent Włoskiego Związku Związku Lekarzy Medycyny Estetycznej, profesor Metodologii Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Szkoły Specjalizacyjnej w Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Padwie.

Prof. dr hab. med. J.A. Polański – Kierownik III Kliniki Chirurgicznej AM w Warszawie.

Prof. dr hab. med. A. Kukwa – Kierownik Kliniki Otolaryngologicznej Wydziału Stomatologii AM w Warszawie.

Doc. dr hab. med. H. Kwiatkowski – Kierownik Zespołu Anestezjologicznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie; Ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Czerniakowskiego.

Dr med. A. Ignaciuk – lekarz medycyny estetycznej, absolwent Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie.

Dr med. G.V. Oskarbski – lekarz medycyny estetycznej, wykładowca Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie

Doc. dr hab. med. A. Sankowski – lekarz chirurg plastyk; Kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej w Klinice Chirurgii Ogólnej AM w Warszawie.

Doc. dr hab. med. J. Deszczyński – Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Dr n. med. H. Deszczyńska – lekarz stomatolog, chirurg szczękowy, adiunkt Instytutut Biostruktury AM w Warszawie.

Dr med. W. Deszczyński – lekarz anestezjolog, pracujący w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym AKH Lintz w Austrii.

Dr med. J. Karpiński – chirurg ortopeda, asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Dr med. G. Karpińska – specjalista patomorfolog, asystent Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Warszawie.

Dr med. T. Witwicki – chirurg plastyk, starszy asystent w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojewódzkiego Szpitala im. J. Orłowskiego w Warszawie.

Dr n. med. P. Rebandel – adiunkt Kliniki Dermatologicznej w Warszawie.

Dr med. W. Tomaszewski – specjalista medycyny sportowej, ortopeda i traumatolog, zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014