MisjaMisją Towarzystwa jest praca naukowa w zakresie medycyny estetycznej i anty-aging, rozpowszechnianie w Polsce idei medycyny estetycznej, edukacja i szkolenie lekarzy w tym zakresie, a także współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą estetyką w Polsce i za granicą. Towarzystwo zrzesza i wspiera lekarzy, którzy identyfikują się z tym przesłaniem.

Anti-aging to sztuka życia, która opiera się zachowaniu witalności i zdrowia do późnego wieku. Opiera się na zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, pielęgnacji ciała, terapii hormonalnej, a także wykorzystuje badania naukowe i osiągnięcia technologiczne na rzecz spowalniania procesów biologicznych organizmu  tak, by zachować zdrowie i jakość życia pacjentów jak najdłużej.

W latach 90-tych w Polsce nie było żadnej organizacji, która propagowałaby te zasady. Ideę powołania polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging gorąco popierał profesor Carlo Bartoletti, który w liście do profesora Woya-Wojciechowskiego z listopada 1993 roku pisał:

„W moim przekonaniu medycyna estetyczna nie może być interpretowana jako Faustowski mit poszukiwania wiecznej młodości, ale jako codzienny, dobrze zaprogramowany wysiłek tak pacjenta, jak i lekarza, będącego jego przewodnikiem, mający na celu polepszenie i przywrócenie zaburzonych funkcji organizmu.(…) Dziękując Panu Prezesowi oraz Szanownym Kolegom za uwagę pozwolę sobie wyrazić moje przekonanie o słuszności inicjatywy powołania Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i żywię nadzieję bliższej współpracy na polu naukowym.”

PTMEIAA jest pierwszą organizacją w Polsce, która z medycznego punktu widzenia zajmuje się jakością życia pacjenta rozumianą jako połączenie zdrowego organizmu z estetycznym wyglądem. Towarzystwo zajmuje się także promocją i zachowaniem zdrowia z naciskiem na pozostawanie w zgodzie z poszczególnymi fazami życia człowieka, praktykując holistyczne podejście do estetyki ciała ludzkiego – w oparciu o zdobycze innych dziedzin nauki. To także pierwsza w kraju organizacja, która przez promowanie estetyki chce też promować higieniczny i zdrowy tryb życia.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014