Punkty Edukacyjne za uczestnictwo w XV Kongresie Medycyny EstetycznejKolejny wpis do Indeksu Doskonalenia Zawodowego Lekarza

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, rejestracji zdarzenia edukacyjnego w OIL oraz udokumentowanej liczbie godzin uczestnictwa w sesjach wykładowych Kongresu, lekarzowi przysługiwać będzie 23 punktów edukacyjnych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014