WydawnictwoAcademy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine jest oficjalnym kwartalnikiem PTMEiAA, publikowanym przez Wydawnictwo AAAAM. Publikacje w nim zawarte poruszają praktyczne oraz teoretyczne (naukowe) zagadnienia istotne z punktu widzenia lekarza medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Unikalne cechy kwartalnika:

  • jedyne czasopismo branżowe w medycynie estetycznej i anti-aging skierowane wyłącznie do lekarzy,
  • źródło aktualnej wiedzy na tematy związane z medycyną estetyczną, pozwalające pogłębić wiadomości w zakresie procedur, technik, najnowszych rozwiązań w branży,
  • szeroki zakres tematyczny poruszający także aspekty psychologiczne, prawne, etyczne i marketingowe prowadzonej działalności leczniczej.

Periodyk zawiera stałe rubryki:

  • przegląd prasy zagranicznej – omówienie artykułów z pokrewnych czasopism na świecie,
  • serwis informacyjny zawierający doniesienia o najnowszych odkryciach i osiągnięciach medycyny estetycznej i anti-aging,
  • rzetelna informacja rynkowa traktująca o nowych produktach i urządzeniach niezbędnych w pracy lekarza medycyny estetycznej.

Czasopismo zawiera także informator o kongresach, sympozjach i szkoleniach z dziedziny medycyny estetycznej i anti-aging organizowanych w kraju i na świecie.

Więcej informacji na stronie czasopisma: www.aaaam.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014