Certyfikowani Lekarze Medycyny EstetycznejW trosce o wysoką jakość usług na rynku medycyny estetycznej i bezpieczeństwo pacjentów Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging wprowadziło system certyfikacji potwierdzający kwalifikacje lekarzy wykonujących ten zawód.

Lekarz aplikujący musi wykazać się kwalifikacjami z zakresu medycyny estetycznej, m.in. skończyć studia podyplomowe na tym kierunku i czynnie wykonywać zawód, ponadto musi udokumentować swój udział w kongresach, szkoleniach i konferencjach w zakresie medycyny estetycznej.

Certyfikat przyznawany jest po pozytywnym przejściu procedury certyfikacji, a następnie po 2 latach odnawiany, pod warunkiem spełniania określonych wymagań.

Korzyści z posiadania certyfikatu

  • Dodanie gabinetu lekarza do listy lekarzy certyfikowanych, dostępnej na stronie www.certyfikowani.org
  • Wzmocnienie wizerunku lekarza, podniesienie jego wiarygodności oraz wzrost zaufania ze strony pacjentów
  • Dostęp do najwyższej jakości szkoleń, materiałów i informacji na temat medycyny estetycznej

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014