Nasza DziałalnośćPolskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging skupia się na działalności naukowo-edukacyjnej. Do najważniejszych obszarów naszej aktywności należą:

Organizacja międzynarodowych kongresów, konferencji i szkoleń poświęconych medycynie estetycznej

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy między innymi z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz zagranicznymi Towarzystwami Medycyny Estetycznej – hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, francuskim, rosyjskim, rumuńskim etc. We wszystkich tych spotkaniach wzięło udział tysiące lekarzy wszystkich specjalności.

Członkowie Towarzystwa biorą również aktywny udział w licznych międzynarodowych kongresach i sympozjach w kraju i za granicą oraz służą swoim doświadczeniem jako eksperci na łamach czasopism i w mediach.

Współpraca z firmami farmaceutycznymi

Towarzystwo prowadzi także ścisłą współpracę z wieloma firmami farmaceutycznymi oraz producentami nowoczesnych urządzeń, które wspierają organizację kongresów, sympozjów czy szkoleń, prezentują wyniki badań i prezentują swoje najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Kształcenie i działalność wydawnicza

W roku 2002 powołaliśmy do życia Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej, której dyrektorem został dr A. Ignaciuk.

Więcej informacji o Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej

Od 2007 roku Towarzystwo wydaje swoje oficjalne wydawnictwo – kwartalnik Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine.

Więcej informacji o kwartalniku

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014