Zostań członkiem PTMEiAAPolskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging skupia lekarzy medycyny wszystkich specjalizacji i liczy obecnie ponad 140 członków.

Nasi członkowie otrzymują:

Aby przystąpić do towarzystwa należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line

Wykonanie powyższych czynności jest równoznaczne z przyjęciem w poczet członków.

Dla osób, które opłaciły składkę członkowską między 1 stycznia a 30 czerwca 2021 roku – kwota ta wynosiła 250 zł.

Dla osób opłacających składkę członkowską między 1 lipca a 31 grudnia jej kwota wynosi 300 zł i dotyczy bieżącego roku kalendarzowego.

Nowi Członkowie bez względu na okres, w którym deklarują przynależność do PTMEiAA ponoszą opłatę w wysokości 250 zł. tytułem opłaty członkowskiej.

Dane do przelewu
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział w Warszawie

Santander Bank Polska
nr rachunku: 33 1500 1012 1210 1008 8153 0000
W tytule prosimy wpisać: PTMEiAA – Imię Nazwisko

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014