Aesthetic Medicine – Official Journal of the International Union of Aesthetic MedicineAesthetic Medicine - Official Journal of the International Union of Aesthetic Medicine

Idea powstania nowego międzynarodowego czasopisma w całości poświęconego medycynie estetycznej, zaproponowana przez Włoskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, przy aprobacie i wsparciu ze strony władz UIME, jak również zrzeszonych w niej narodowych towarzystw medycyny estetycznej, podyktowana została chęcią stymulacji naukowej aktywności środowisk meydycyny estetycznej z całego świata, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości procedur medycznych z dziedziny estetyki.

Kolejnym ważnym zadaniem Czasopisma jest katalizowanie powstawania propozycji nowych protokołów i wytycznych w medycynie estetycznej, których przyjęcie następowałoby po uprzednim osiągnięciu konsensusu przez społeczność naukową medycyny estetycznej

W najbliższej przyszłości Czasopismo powinno znacząco podniesie ilość i jakość publikacji naukowych poświęconych Medycynie Estetycznej, co z kolei pozwoli na rozwój tej dyscypliny na polu medycyny opartej na dowodach a nie tylko stosowanej.

Mam nadzieję, iż dzięki zaangażowaniu Towarzystw Naukowych z całego świata, będzie to początek nowej ery dla Medycyny Estetycznej.

Emanuele Bartoletti, MD
Managing Editor
President of the Italian
Society of Aesthetic Medicine

© Wszelkie prawa zastrzeżone Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 2014